Naar aanleiding van eerdere bezorgdheden geuit door de Vereniging van Surinaamse Bedrijven (VSB) met betrekking tot recente Staatsbesluiten inzake het Algemeen Pensioenfonds (APF) en de indexering van pensioenuitkeringen, zijn er nieuwe ontwikkelingen.

De VSB heeft een onderhoud gehad met de minister van Binnenlandse Zaken (BIZA). Tijdens het gesprek werd duidelijk dat er  nieuwe Staatsbesluiten inzake pensioenen in ontwikkeling zijn. Het Ministerie heeft aangegeven dat de TWK bepaling zal worden geschrapt. Hierdoor hoeven werkgevers en werknemers geen premies in te lopen die terugwerken tot en met januari 2023. De invoering van deze Staatsbesluiten staat gepland voor 1 januari 2024. Er is brede consensus dat een verhoging van de pensioenpremies noodzakelijk is. 

Inzake de roep van de VSB voor aanpassing van de Algemene Pensioenwet is aangegeven, dat gezien de complexiteit van deze aanpassingen, deze wijziging niet binnen twee maanden  haalbaar is. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke aanpak.

De centrale zorg blijft de beslissing met betrekking tot de TWK van de premieverhoging en de financiële gevolgen hiervan voor zowel werknemers als werkgevers. De VSB blijft telkens het belang van open en inclusief overleg benadrukken bij het nemen van beslissingen die aanzienlijke gevolgen hebben voor alle belanghebbenden.

Het bedrijfsleven erkent dat aanpassingen noodzakelijk kunnen zijn, maar pleit voor een doordacht en niet adhoc besluitvormingsproces om sociale onrust te voorkomen. 

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required