In het regeerakkoord 2020-2025 heeft de overheid een belangrijke rol te vervullen in de economie door het scheppen van de juiste voorwaarden voor diversificatie, innovatie, productie en groei en hierdoor het creëren van werkgelegenheid door particulier initiatief samen met het bedrijfsleven. Om invulling te geven aan dit streven is het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie gestart met het Suriname Competitiveness and Sector Diversification (SCSD) project.

Achtergrond
Het SCSD project is een lening met de Wereld Bank die loopt tot juni 2025. De uitvoering ligt bij een Project Implementation Unit (PIU) in samenwerking met het ministerie.

Het doel van het SCSD project is om activiteiten te financieren ter ondersteuning van verbeteringen in governance en ter vergroting van het concurrentievermogen in voornamelijk mijnbouw, agribusiness, toerisme en opkomende industrieën. Dit doel moet uitvoering geven aan de nationale strategie van de overheid.

Zeer belangrijk onderdeel van het SCSD project is Suriname’s Growth Enterprises (SURGE).

Doel SURGE
Het hoofddoel van SURGE is het verbeteren van de omzet-, werkgelegenheid- en exportgroei bij lokale bedrijven in Suriname – in het bijzonder micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (MSME’s) – door te ondersteunen bij het oplossen van hun beperkingen voor de omzet- en exportgroei naar specifieke kopers en bedrijven en door hun integratie in clusters en waardeketens en hun banden met bedrijven en kopers onderling te versterken. Dit zal de productiviteit en het concurrentievermogen van lokale bedrijven verbeteren en de export vergroten.

Hiervoor is er in maart 2023 een contract getekend met de SURGE Technical Service Provider ( SURGE TSP), Solidaridad, die samen met Economic Transformation Group Inc. (ETG) en B4Concepts Management & Advisory NV zorgdraagt voor Business Development Support (BDS) en de matching grants.

Uniek aan dit project is het bieden van BDS aan MSME’s die afgestemd zijn op de specifieke behoeften van elke begunstigde.

De ondersteuning omvat (a) een initiële 360-gradendiagnose van de MSME en het concurrentievermogen en -beperkingen; (b) het oplossen van problemen en coaching rond specifieke geïdentificeerde uitdagingen die vooral van invloed zijn op bedrijven; c) het verlenen van specifieke technische ondersteuning, bijvoorbeeld voor kwaliteitsverbetering of de ontwikkeling van normen; en (d) het ondersteunen van de focus van de MSME op kopers en markten en het vergroten van de kennis van hun vereisten, voorwaarden en condities.

Wie komt in aanmerking?
Bedrijven die commercieel levensvatbaar zijn en een duidelijke trend voor groei laten zien, zijn potentiële kandidaten voor dit programma.

Er wordt gelet op het huidig concurrentievermogen op de markt, de vraag naar hun producten op de markt (buyer-led approach), en financiële en technische haalbaarheid.

SURGE geeft voorkeur aan bedrijven die:

 • werken in waardeketens die bijdragen aan diversificatie door het vergroten van niet-traditionele exporten (zoals in agribusiness of toerisme), het leveren van goederen en diensten aan de mijnbouwsector, of het introduceren van innovatieve producten of processen in hun industrie;
 • een ‘groen’ element hebben in hun bedrijfsplan, waarbij op een commerciële manier rekening wordt gehouden met ecologische duurzaamheid en veerkracht tegen klimaatverandering, zoals het opnemen van energie-efficiëntie in de bedrijfsvoering of het bijdragen aan de verplichtingen van Suriname om de bosbedekking in stand te houden en te verbeteren; en
 • women-owned en women-led bedrijven, waarbij de doelstelling is dat 40 procent van de begunstigden vrouwelijke ondernemers zijn.

Eligibility criteria
MSME’s met 1 tot 50 werknemers
● Een jaarlijkse omzet tussen US$ 20.000 en US$1.000.000
● Gedocumenteerde gegevens van de verkoopopbrengsten van de afgelopen 3 jaar
● Ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst
● MSME’s die geen juridische problemen hebben met de overheid
● Staatsbedrijven indien ze: i) juridisch en financieel autonoom zijn, ii) vallen onder het handelsrecht, en iii) niet onder toezicht staan van een Ministerie.

Voorwaarden voor MSME’s
● MSME’s die volledig inzetten voor het vergroten van hun omzet, export en werkgelegenheid
● MSME’s die bijdragen aan de diversificatie van de economie, groei van de export of importsubstitutie
● MSME’s die een ambitieus omzet(groei)plan ontwikkelen
● MSME’s die zich verbinden om hun concurrentievermogen te vergroten door middel van innovatie en productiviteit
● MSME’s in niet-traditionele sectoren, zoals de landbouwsector, toerisme, visserij, zakelijke outsourcingdiensten, informatietechnologie, professionele dienstverlening, productie, enz.
● MSME’s geleid door of eigendom zijn van vrouwelijke, inheemse en marronondernemers
● MSME’s die bijdragen aan ecologische en sociale duurzaamheid

Timeline SURGE
1. Identificatie: Middels een call for proposal en online aanmeldingen via de SURGE website worden MSME’s opgeroepen zich te registreren.
2. Applicaties genereren: Kandidaten ontwikkelen een Sales Growth Plans (SGP), samen met de SURGE TSP, die de basis vormen voor aanvragen voor de matching grants.
3. Selectie van SURGE-klanten: MSME’s die voldoen aan de criteria worden geselecteerd.
4. Business Development Support: Succesvolle aanvragers krijgen BDS bij het uitvoeren van hun Sales Growth Plan.
5. Matching Grants: Na de selectie worden de MSME’s klaargestoomd voor  de pitches voor een Evaluatie Commissie. Indien de MSME voldoet aan de criteria komt die in aanmerking voor de matching grant.
6. Monitoring, evaluatie en leren (MEL): De laatste stap omvat voortdurende monitoring om de resultaten te optimaliseren en eventueel bij te stellen.

Matching Grants voor:

 •   Medefinanciering van investeringen in upgrades van apparatuur.
 •   Marketing- of branding.
 •   Gespecialiseerde technische ondersteuning voor het productieproces of kwaliteitsverbeteringen.
 •   Bedrijfsopleidings- en advies voor ondernemingen.
 •   ICT-adoptie in bedrijven.
 •   Organisatorische en technologische adviezen.
 •   Kwaliteitsnormen en certificeringen.
 •   Milieu- en sociale ontwikkeling.
 •   Logistiek.
 •   Commercialisering, marktprospectie en export.
 •   Clubgoods (zoals laboratoria, ontwerp- en prototypecentra, logistieke eenheden, koelingsfaciliteiten, etc.).
 •   Productontwikkeling/ innovatie.
 •   Pilots en prototypes.
 •   Technologische upgrades.

Individuele bedrijven kunnen matching grants aanvragen variërend van $5.000 tot $100.000. De eigen bijdrage is 10% aan cash middelen en 20% als inkind bijdrage. Groepsaanvragen (consortium) in waardeketens kunnen matching grants aanvragen  variërend van $150.000 tot $300.000. Hier is de cash bijdrage 20% en de inkind bijdrage 10%.

De impact van SURGE
SURGE zal zorgen voor groei in de omzet, export en werkgelegenheid waarbij het streven ook is een meer gediversifieerde economie alsook zorgdragen aan importvervanging.

SURGE geeft BDS aan 230 bedrijven:
·        160 individuele bedrijven (64 vrouw).
·        70 bedrijven vertegenwoordigd in consortiums.
·        150 bedrijven ontvangen matching grants (60 vrouw).

Groeien met SURGE
MSME’s worden uitgenodigd om zich aan te sluiten bij dit mooi SURGE-initiatief. Bezoek de officiële website van het programma op www.surge.sr om de online aanvraag te starten. Door innovatie te omarmen, af te stemmen op de behoeften van de markt en gebruik te maken van matching grants kunnen bedrijven een significante rol spelen in de economische groei van Suriname.

Voor meer informatie en vragen neem contact op met de SURGE-TSP:
Adres: Kromme Elleboogstraat 9
Paramaribo, Suriname
Telefoon: +597 866 53 37
E-mail: info@surge.sr
website: www.surge.sr

Foto: Ondertekening van de MOU met de eerste 10 bedrijven die in aanmerking zijn gekomen (November 2023)

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required