Op 23 november 2023 vond een vervolgoverleg plaats tussen de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en de Suriname Investment & Trade Agency (SITA). Dit gesprek bouwde voort op de eerdere intentie tot samenwerking, resulterend uit het initiële overleg. Na het eerste gesprek zijn er concrete stappen ondernomen.

Het recente onderhoud op 23 november bracht de directie en consultants van SITA, waaronder een FDI- en een Trade-consultant, samen. De focus lag op verdere verkenning van samenwerkingsmogelijkheden, met speciale aandacht voor specifieke indicatoren en doelen ter ondersteuning van de groei van de private sector. VSB stimuleert lokale bedrijven om samen te werken met internationale partners, waarbij SITA een cruciale rol kan spelen.

De besproken sectoren omvatten Agro, Toerisme, ICT en BPO, waarbij VSB zich richt op het bevorderen van groei in deze sleutelgebieden. Beide partijen hebben het overleg afgesloten met duidelijke afspraken en zijn overgegaan naar de fase van afstemming van prioriteitskaders. Maandelijkse bijeenkomsten zijn nu afgesproken om de voortgang te bespreken en de samenwerking te versterken. Het VSB-team was op deze vergadering ook vergezeld van haar vertegenwoordiger in de Raad van SITA, mw Djaienti Hindori. 

Gratis Archief Publicaties 

Wist je dat de VSB een rijke geschiedenis heeft vastgelegd in verschillende publicaties. We koesteren deze waardevolle stukjes geschiedenis en willen graag onze passie delen met gelijkgestemden. In ons archief hebben we enkele prachtige oude edities van onze publicaties bewaard. Deze bevatten inzichten, verhalen en ervaringen die de evolutie van werkgeverschap weerspiegelen. Als jij geïnteresseerd bent in het verkennen van deze historische stukken en een dieper begrip wilt krijgen van de ontwikkelingen in de arbeidswereld, nodigen we je uit om je belangstelling te tonen! Stuur ons een bericht op info@vsbstia.org als je graag enkele exemplaren zou willen bemachtigen.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required