Op 27 november vond een boeiende netwerkmeeting plaats, waarbij diverse vertegenwoordigers van verschillende organisaties bijeenkwamen om kennis uit te wisselen en samenwerking te bevorderen. Tijdens deze bijeenkomst werden twee presentaties gehouden, één door de Provincie Flevoland en de andere door Aeres Hogeschool. Er werd gesproken over landbouwtechnieken en innovatie in Flevoland, evenals de intentieverklaring tussen Suriname en Flevoland. De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur was aanwezig en juichte het initiatief toe, samen met de voorzitter van de VSB, die het belang van samenwerking benadrukte. Deze presentaties boden niet alleen inzicht in de laatste trends en ontwikkelingen, maar fungeerden ook als katalysator voor verdere discussies tijdens de bijeenkomst.

Een hoogtepunt van de avond was de aankondiging van de intentieverklaring om gezamenlijk aan de ontwikkeling in de landbouw te werken. De intentieverklaring is gericht op samenwerking met Surinaamse onderwijsinstellingen en bedrijven, het bevorderen van kennisoverdracht, het ontwikkelen van netwerken in de landbouw, het inspireren van voedselverwerkers en chef-koks, evenals het voortzetten van studentenuitwisselingsprogramma’s. De aanwezige organisaties erkenden het belang van grensoverschrijdende samenwerking en waren enthousiast over de mogelijkheden om gezamenlijke projecten en initiatieven uit te voeren. De intentieverklaring legt de basis voor toekomstige samenwerking en biedt een raamwerk waarbinnen deelnemende partijen hun krachten kunnen bundelen.

Daarnaast werd er aandacht besteed aan studentenuitwisseling, waarbij video’s werden getoond van twee Surinaamse studenten die actief waren. De aanwezigen bespraken de mogelijkheden om studenten uit te wisselen tussen onderwijsinstellingen en bedrijven in de provincie Flevoland en Suriname. Dergelijke uitwisselingsprogramma’s stellen studenten niet alleen in staat waardevolle internationale ervaring op te doen, maar leggen ook de basis voor toekomstige professionals met een internationale mindset.

Gratis Archief Publicaties 

Wist je dat de VSB een rijke geschiedenis heeft vastgelegd in verschillende publicaties. We koesteren deze waardevolle stukjes geschiedenis en willen graag onze passie delen met gelijkgestemden. In ons archief hebben we enkele prachtige oude edities van onze publicaties bewaard. Deze bevatten inzichten, verhalen en ervaringen die de evolutie van werkgeverschap weerspiegelen. Als jij geïnteresseerd bent in het verkennen van deze historische stukken en een dieper begrip wilt krijgen van de ontwikkelingen in de arbeidswereld, nodigen we je uit om je belangstelling te tonen! Stuur ons een bericht op info@vsbstia.org als je graag enkele exemplaren zou willen bemachtigen.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required