Het laatste Economisch Bulletin van 2023, uitgegeven door de Suriname Economic Oversight Board (SEOB), biedt een grondige analyse van de economische ontwikkelingen in het afgelopen jaar en geeft waardevolle aanbevelingen voor de toekomst. Als onafhankelijke instantie heeft de SEOB de taak om de regering te monitoren en te adviseren over de implementatie van het IMF-programma en het economisch herstelplan.

Belangrijkste Ontwikkelingen:

  • Wisselkoersen en Inflatie: De wisselkoersen daalden verder in december, en hoewel de jaar-op-jaar inflatie afnam tot 38,7% in november, blijft deze hoog volgens internationale normen.
  • IMF-Maatregelen: Van de maatregelen binnen het IMF-programma was ongeveer 61,5% afgerond per december 2023. Fiscaal beleid en bestuur zijn gebieden waar verdere aandacht nodig is.
  • Economische Bedrijvigheid: De economie vertoont tekenen van herstel, met een stijging in de Maandelijkse Index voor Economische Bedrijvigheid in de tweede helft van 2023.
  • Staatsschuld en Kredietwaardigheid: De staatsschuld steeg, maar de kredietwaardigheid werd opwaarts bijgesteld naar CCC+/C door S&P, voornamelijk door schuldherstructurering.

Aanbevelingen van de SEOB:

  • Versterken van Instituten: De overheid wordt aangemoedigd om na afloop van het huidige IMF-programma te overwegen de instituten verder te versterken, zoals op Barbados en Jamaica is gedaan.
  • Verduurzamen Overheidsfinanciën: Fiscale discipline en het verhogen van overheidsinkomsten zijn cruciaal. SEOB pleit voor formele fiscal rules en activering van het spaar- en stabilisatiefonds.
  • Garanderen van Sociale Zekerheid: Het sociaal programma moet zorgvuldig worden uitgevoerd om geen verdere druk op de hoge inflatie te leggen. Evaluatie van de uitgangspunten is nodig.
  • Aandacht voor MKB: Het midden- en kleinbedrijf moet worden ondersteund met toegang tot krediet. Productie- en garantiefondsen dienen te worden geactiveerd.
  • Corruptiebestrijding en AML/CFT: Structurele aanpak van corruptie, verhoogde transparantie, en aandacht voor anti-witwasmaatregelen zijn essentieel.

Het volledige rapport is beschikbaar op de SEOB-website. Voor verdere informatie kan contact worden opgenomen via secretary@seob.sr. De SEOB blijft zich inzetten voor transparantie en economisch herstel in Suriname.

Gratis Archief Publicaties 

Wist je dat de VSB een rijke geschiedenis heeft vastgelegd in verschillende publicaties. We koesteren deze waardevolle stukjes geschiedenis en willen graag onze passie delen met gelijkgestemden. In ons archief hebben we enkele prachtige oude edities van onze publicaties bewaard. Deze bevatten inzichten, verhalen en ervaringen die de evolutie van werkgeverschap weerspiegelen. Als jij geïnteresseerd bent in het verkennen van deze historische stukken en een dieper begrip wilt krijgen van de ontwikkelingen in de arbeidswereld, nodigen we je uit om je belangstelling te tonen! Stuur ons een bericht op info@vsbstia.org als je graag enkele exemplaren zou willen bemachtigen.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required