Op 11 januari 2024 heeft de President van de Republiek Suriname, Chandrikapersad Santokhi, een staatsbesluit uitgevaardigd ter uitvoering van artikel 52h van de Inkomstenbelasting 1922. Dit besluit, gepubliceerd in Staatsblad No. 3, brengt belangrijke wijzigingen aan in de belastingstructuur van het land. Deze aanpassingen hebben tot doel de belastingregeling in lijn te brengen met de economische ontwikkelingen en het Tripartiet Akkoord.

Achtergrond en Noodzaak
Het staatsbesluit benadrukt de noodzaak van wijzigingen in overeenstemming met artikel 52h van de Inkomstenbelasting 1922. In het kader van het Tripartiet Akkoord zijn reeds aanpassingen doorgevoerd vanaf 1 januari 2022, met een voortdurende evaluatie en aanpassing van belastingtarieven. Het besluit volgt de recente verhoging van de belastingvrije som en past tariefschijven aan om een eerlijke en rechtvaardige belastingheffing te waarborgen.

Belangrijkste Wijzigingen
Artikel I van het staatsbesluit brengt significante wijzigingen aan in de Inkomstenbelasting 1922. 

  • Allereerst wordt in artikel 18 lid 3 de belastingvrije som verhoogd van SRD 1.200 naar SRD 4.800 per jaar. 
  • Artikel 34 introduceert nieuwe belastingtarieven voor natuurlijke personen op basis van zuiver inkomen, met progressieve tariefschijven die variëren van 8% tot 38%. 
  • Artikel 34a stelt nieuwe tarieven in voor belasting over onzuiver inkomen.

Toelichting
De Nota van Toelichting verduidelijkt de achterliggende motieven voor de beslissingen. Het benadrukt de aanpassingen in lijn met het Tripartiet Akkoord en de noodzaak om belastingen te herzien op basis van algemene beloning data. De verhoging van de belastingvrije som, aanpassing van loonbelastingtarieven, en de verbreding van de tariefschijven in de inkomstenbelasting worden als noodzakelijke stappen beschouwd om de economische stabiliteit te handhaven.

Dit staatsbesluit treedt in werking vanaf 1 januari 2024. De Minister van Financiën en Planning is verantwoordelijk voor de uitvoering van het besluit.

Download het staatsbesluit hier:S.B. 2024 no. 3; STAATSBESLUIT 11 januari 2024, uitvoering art 52 h Inkomstenbelasting 1922 G.B. 1921 no. 112 gewijzigd S.B. 2022 no. 150

Gratis Archief Publicaties 

Wist je dat de VSB een rijke geschiedenis heeft vastgelegd in verschillende publicaties. We koesteren deze waardevolle stukjes geschiedenis en willen graag onze passie delen met gelijkgestemden. In ons archief hebben we enkele prachtige oude edities van onze publicaties bewaard. Deze bevatten inzichten, verhalen en ervaringen die de evolutie van werkgeverschap weerspiegelen. Als jij geïnteresseerd bent in het verkennen van deze historische stukken en een dieper begrip wilt krijgen van de ontwikkelingen in de arbeidswereld, nodigen we je uit om je belangstelling te tonen! Stuur ons een bericht op info@vsbstia.org als je graag enkele exemplaren zou willen bemachtigen.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required