Op een gedenkwaardige ochtend, 23 januari 2024, vonden bedrijfsleiders, beleidsmakers en experts uit diverse sectoren zich samen in de Torarica Banquet Hall. 

De aandacht was gevestigd op het kruispunt waar Suriname op staat. Een kruispunt gevormd door economische uitdagingen, ontdekkingen van immense offshore olie- en gasreserves en de toenemende gevolgen van klimaatverandering.

Dit moment werd gemarkeerd door een cruciale presentatie, een waardevol deel van het bredere project ‘Laying the groundwork: planning civil society’s response to Suriname’s triple threat’, geïnitieerd door Stichting Projecta en Open Society Foundation. De sprekers, Farzia Hausil, Dimitri Tjon Sie Fat, Rosita Sobhie en Farah Pahalwakhan, ontrafelden de complexe uitdagingen en gaten die werden geïdentificeerd in zowel het wettelijk kader als de capaciteitsprogramma’s voor de offshore olie- en gassector.

Het Belang van Een Robuust Wettelijk Kader
Met een presentatie onthulde Farzia Hausil, de consultant die de mapping study voor het wettelijk kader leidde, de verweven lacunes in de bestaande wetgeving. De basiswetgeving voor de olie- en gassector, met decreten uit de jaren ’80 en ’90, vertoonde veroudering en behoefte aan aanscherping. Van verouderde gezondheids- en veiligheidswetten tot het ontbreken van specifieke klimaatregulering, de gaps waren legio. Een centraal punt was het ontbreken van een Nationaal Klimaat Plan en de noodzaak om collectieve grondenrechten te verankeren.

De Cruciale Rol van Capaciteitsprogramma’s
Dimitri Tjon Sie Fat, de projectcoördinator, nam het stokje over en bracht de gaps in capaciteitsprogramma’s aan het licht. Het bleek dat de publieke sector worstelt met een algeheel capaciteitstekort. Internationale standaarden dienden als leidraad voor zowel bedrijven als instituten, maar er ontbreekt een gecoördineerd masterplan. De overheid lijkt capaciteitsversterking niet als prioriteit te beschouwen, en de participatiemogelijkheden zijn minimaal.

Een Collectieve Oproep tot Actie
De presentatie, geïntegreerd in het bredere project ‘Laying the groundwork’, belichtte niet alleen problemen maar schetste ook een pad naar oplossingen. De roep om goedkeuring van cruciale wetgeving, instelling van een Milieu Autoriteit, afronding van het Nationaal Klimaat Akkoord en versterking van instituten klonk luid. Het belang van participatie, behoorlijk bestuur en transparantie stond centraal.

Dit verhaal onderstreept de urgentie voor Suriname om strategische stappen te zetten. Het project biedt niet alleen een kritische blik op de huidige situatie, maar dient ook als een inspirerend kompas voor het overbruggen van de gaps, zodat de offshore olie- en gasreserves op een duurzame wijze bijdragen aan de welvaart van huidige en toekomstige generaties.

Gratis Archief Publicaties 

Wist je dat de VSB een rijke geschiedenis heeft vastgelegd in verschillende publicaties. We koesteren deze waardevolle stukjes geschiedenis en willen graag onze passie delen met gelijkgestemden. In ons archief hebben we enkele prachtige oude edities van onze publicaties bewaard. Deze bevatten inzichten, verhalen en ervaringen die de evolutie van werkgeverschap weerspiegelen. Als jij geïnteresseerd bent in het verkennen van deze historische stukken en een dieper begrip wilt krijgen van de ontwikkelingen in de arbeidswereld, nodigen we je uit om je belangstelling te tonen! Stuur ons een bericht op info@vsbstia.org als je graag enkele exemplaren zou willen bemachtigen.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required