In de recente ontwikkelingen omtrent overheidsaanbestedingen in Suriname, voelt de ereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) zich genoodzaakt haar bezorgdheid te uiten over het gebrek aan transparantie en goede governance bij deze processen. De VSB erkent de dringende behoefte aan noodhulp, zoals recentelijk het goedkeuren van SRD 80 miljoen voor voedselpakketten, maar benadrukt dat deze acties moeten plaatsvinden met inachtneming van de hoogste normen van integriteit en efficiëntie.

De recente toevoeging van een vijfde ondernemer bij de voedselpakkettenaanbesteding, zoals gemeld door vicepresident Ronnie Brunswijk, roept vragen op over de transparantie van het proces. Het is essentieel dat dergelijke beslissingen duidelijk en grondig worden gecommuniceerd om het vertrouwen van de samenleving in het aanbestedingsproces te behouden.

Daarnaast verwijzen wij graag naar de door de Algemene Aannemers Vereniging (AAV) gedane oproep in november 2023. AAV heeft de aandacht gevestigd op onregelmatigheden bij een aanbesteding van het Ministerie van Openbare Werken (OW). De VSB sluit zich aan bij de AAV in hun bezorgdheid over het niet naleven van het Aanbestedingsreglement voor Werken in Suriname (AWS 1996). Het niet tijdig bekendmaken van aanbestedingsinformatie en het gebrek aan transparantie in het gunningsproces zijn zaken die de integriteit van het aanbestedingsproces ondermijnen.

Wij roepen op tot de naleving van de aanbestedingsregels om chaos en anarchie te voorkomen, niet alleen in de bouwsector maar voor alle leveranciers aan de Surinaamse overheid. Het is van cruciaal belang dat gunningen worden toegekend op basis van objectieve criteria, zoals ervaring en track record, om de kwaliteit van geleverde diensten en producten te waarborgen.

Daarnaast benadrukt de VSB het belang van het hebben van een nieuwe aanbestedingswet, zoals voorgeschreven door het IMF-programma. Deze wet bepleit centralisatie en verplichte publicatie van alle openbare aanbestedingen en contracttoekenningen, inclusief de namen van de toegekende entiteiten en hun beneficiële eigenaren, evenals de namen van de betrokken ambtenaren en de validatie van geleverde diensten achteraf.

In lijn met de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s), met name SDG 16 (Rechtvaardigheid en Sterke Instellingen), dringt de VSB aan op een transparant, rechtvaardig, en efficiënt aanbestedingsproces dat de belangen van zowel ondernemers als de samenleving dient. Het naleven van deze principes is niet alleen essentieel voor het bedrijfsleven maar ook voor de algehele groei en stabiliteit van ons geliefde Suriname.

Gratis Archief Publicaties 

Wist je dat de VSB een rijke geschiedenis heeft vastgelegd in verschillende publicaties. We koesteren deze waardevolle stukjes geschiedenis en willen graag onze passie delen met gelijkgestemden. In ons archief hebben we enkele prachtige oude edities van onze publicaties bewaard. Deze bevatten inzichten, verhalen en ervaringen die de evolutie van werkgeverschap weerspiegelen. Als jij geïnteresseerd bent in het verkennen van deze historische stukken en een dieper begrip wilt krijgen van de ontwikkelingen in de arbeidswereld, nodigen we je uit om je belangstelling te tonen! Stuur ons een bericht op info@vsbstia.org als je graag enkele exemplaren zou willen bemachtigen.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required