Op 24 januari 2024 heeft de Vereniging Surinamas Bedrijfsleven een ontmoeting gehad met Christopher Valdes, de recentelijk aangetreden Economic Officer bij de US Embassy in Paramaribo. Momenteel bevindt Valdes zich nog in de fase van het verkennen van de Surinaamse economie, en hij achtte het van belang om ook een bezoek aan de VSB te brengen in het kader van deze verkenning.

Tijdens dit constructieve gesprek stond de schijnwerper gericht op de kansen en uitdagingen die zich voordoen bij het zakendoen in Suriname. Daarnaast is er gesproken over het bankieren in Suriname, Local Content Policy en hun bereidheid om deze issues met de VSB samen op te pakken.

Opvallend was onze gemeenschappelijke visie dat het vrij uniek is, dat er zo veel en zo snel kennis en ervaring op het gebied van O&G overgenomen kan worden uit Guyana en wat er waarschijnlijk zal gebeuren als we op deze voet verder gaan. 

Er is uitgebreid gesproken over de diverse initiatieven die de VSB onderneemt om zowel haar leden als de bredere private sector te stimuleren. De nadruk lag hierbij op het bevorderen van een gezond ondernemingsklimaat.

Het gesprek omvatte tevens de bespreking van nieuwe dollarbiljetten, de mogelijke deelname van de ambassade aan netwerkevenementen van de VSB, en de voorbereiding van een substantiële virtuele bijeenkomst met financiële instanties in de Verenigde Staten na coördinatie met de Bankiersvereniging.

Daarnaast zijn er concrete afspraken gemaakt omtrent het opvolgen van contacten met betrekking tot projectideeën. Deze follow-up gesprekken zullen dienen als een waardevol vervolg op de bespreking van strategieën en mogelijkheden ter bevordering van de economische samenwerking tussen de Vereniging Surinamas Bedrijfsleven en de US Embassy in Paramaribo.

Dit bezoek en de daaropvolgende dialoog onderstrepen de commitment van beide partijen om een vruchtbare samenwerking te bewerkstelligen en dragen bij aan het versterken van de economische banden tussen Suriname en de Verenigde Staten.

Gratis Archief Publicaties 

Wist je dat de VSB een rijke geschiedenis heeft vastgelegd in verschillende publicaties. We koesteren deze waardevolle stukjes geschiedenis en willen graag onze passie delen met gelijkgestemden. In ons archief hebben we enkele prachtige oude edities van onze publicaties bewaard. Deze bevatten inzichten, verhalen en ervaringen die de evolutie van werkgeverschap weerspiegelen. Als jij geïnteresseerd bent in het verkennen van deze historische stukken en een dieper begrip wilt krijgen van de ontwikkelingen in de arbeidswereld, nodigen we je uit om je belangstelling te tonen! Stuur ons een bericht op info@vsbstia.org als je graag enkele exemplaren zou willen bemachtigen.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required