Het Caribbean Climate Investment Program, gelanceerd door USAID/Dominican Republic, is een initiatief onder het Climate Finance for Development Accelerator-programma. Het doel is om tegen 2030 $2,5 miljard aan publieke en private investeringen in schone energie en klimaatadaptatie in de Caribische regio te mobiliseren. Met een budget van $20 miljoen richt het programma zich op het bevorderen van financiering voor hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en klimaatadaptatie, evenals het stimuleren van private sector investeringen voor regionale klimaatweerbaarheid en energiezekerheid.

De Caribische regio staat voor uitdagingen zoals extreme weersomstandigheden en economische schokken, met name vanwege de afhankelijkheid van geïmporteerde fossiele brandstoffen. Het programma tracht deze uitdagingen aan te pakken door het bieden van zakelijke ontwikkelingsdiensten, technische ondersteuning, toegang tot financiering, de-mobiliseringsinstrumenten en leningen aan bedrijven die werken aan schone energie en energie-efficiëntie. Daarnaast ondersteunt het initiatief de oprichting van de Blue Green Bank, gefinancierd door verschillende partijen, die klimaatverandering projecten zal financieren, waaronder veerkrachtige huisvesting, hernieuwbare energie, groen transport en waterbesparing.

Verwachte resultaten omvatten het mobiliseren van ten minste $100 miljoen aan financiering voor klimaatmitigatie en adaptatie, het faciliteren van investeringsadvies voor 30 projecten, en het vergroten van de capaciteit van financiers met aandacht voor gender en sociale inclusie. Het programma loopt van mei 2023 tot mei 2027, met een budget van $20 miljoen en wordt geïmplementeerd door Chemonics International. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Katerin Ramirez via drinfo@usaid.gov.

Download de factsheet hier: USAID CFDA CCIP Fact Sheet_Final

Gratis Archief Publicaties 

Wist je dat de VSB een rijke geschiedenis heeft vastgelegd in verschillende publicaties. We koesteren deze waardevolle stukjes geschiedenis en willen graag onze passie delen met gelijkgestemden. In ons archief hebben we enkele prachtige oude edities van onze publicaties bewaard. Deze bevatten inzichten, verhalen en ervaringen die de evolutie van werkgeverschap weerspiegelen. Als jij geïnteresseerd bent in het verkennen van deze historische stukken en een dieper begrip wilt krijgen van de ontwikkelingen in de arbeidswereld, nodigen we je uit om je belangstelling te tonen! Stuur ons een bericht op info@vsbstia.org als je graag enkele exemplaren zou willen bemachtigen.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required