Met trots maakt de ICT Associatie Suriname (ICT-As) bekend dat tijdens een goed bezochte Algemene Ledenvergadering op 3 februari 2024, een nieuw bestuur gekozen is voor de bestuursperiode 2024-2025. Het afgetreden bestuur bestaande uit voorzitter Anvit Ramlakhan (CEO Datasur), secretaris Charissa Sharman-Parmanand (Vertegenwoordiger VSH United), penningmeester Sheetal Ramkhelawan-Sujan (Co-Founder & Co-Director Lybra N.V.), commissarissen Nilesh Bishesar (GM Qualogy Caribbean-Suriname) en Fürgell Pinas (Manager Business Innovation & Development Telesur), heeft tijdens deze vergadering de leiding overgedragen aan het nieuwe bestuur, dat bij acclamatie gekozen is.

Het nieuwe bestuur van de ICT-As voor de bestuursperiode 2024-2025 bestaat uit:

          Fürgell Pinas (Manager Business Innovation & Development Telesur) – Voorzitter
        Ashley Fung-Loy (Coordinator Central Credit Bureau Suriname BNETS) – Secretaris
          Shanine Bhiekharie (Office Manager Infotrans/PBS) – Penningmeester
          Whitney de Rijp (Commercial Affairs Manager Datasur) – Commissaris
          Brian Imambaks (Directeur Technovate N.V.) – Commissaris 

Anvit Ramlakhan, aftredende voorzitter, geeft aan dat samen met het bestuur en alle betrokken leden er aanzienlijke vooruitgang geboekt is en belangrijke mijlpalen bereikt zijn, wat de ICT-As op een pad van duurzame groei heeft gezet. Hij vervolgt: “Een van de hoogtepunten van de afgelopen bestuursperiode is de succesvolle voltooiing van ons bestuur plan met een indrukwekkende voltooiingsgraad van 80,16%. Dit getuigt van de vastberadenheid van ons toegewijde team om onze doelen te realiseren en de ICT-As naar nieuwe hoogten te stuwen. Een andere prestatie waar we trots op zijn, is de herstructurering van de prestatieomgeving, financiën en commissiedoelen. Deze strategische zet heeft de efficiëntie van onze organisatie vergroot en heeft ons in staat gesteld om effectiever te werken in het nastreven van onze doelstellingen. Financiële stabiliteit is van cruciaal belang voor elke organisatie en ik ben verheugd te kunnen melden dat we de financiële liquiditeit van de ICT-As aanzienlijk hebben verbeterd dan ooit tevoren. Bovendien hebben we met succes achterstallige schulden afbetaald die zich gedurende de afgelopen zes jaren hadden opgehoopt. Een ander opvallend succes was de organisatie van de grootste ICT-As Summit tot op heden. Deze bijeenkomst bood een platform voor kennisdeling, netwerken en het verkennen van de nieuwste ontwikkelingen in de ICT-sector. In onze inzet voor transparantie en verantwoording hebben we ook de achterstand in de financiële geauditeerde rapporten van 2019 tot en met 2021 aangepakt. We verwachten dat de rapporten voor 2022 en 2023 binnen de komende zes maanden zullen worden afgerond. Een van de meest bevredigende aspecten van ons ambtstermijn was de samenwerking met verschillende lokale en internationale organisaties om de impact van ICT op duurzame en inclusieve ontwikkeling te benadrukken. Samen hebben we de gebieden van wetgeving, regulering, onderwijs, kennisdeling, ondernemerschap en versterking van de arbeidsmarkt aangepakt, met het doel een positieve en blijvende invloed uit te oefenen. Last but not least, zijn we gestart met de Vision 2030 Task Force die belast is met het uitwerken en implementeren van een strategische en duurzame ontwikkeling voor een Digitaal Suriname tegen 2030. Deze ambitieuze visie zal fungeren als leidraad voor toekomstige besturen en zal bijdragen aan de verdere bloei van de ICT-sector in Suriname.”

“Als ik terugkijk op mijn tijd als voorzitter van de ICT-As, ben ik dankbaar voor de steun van het bestuur, de leden en alle betrokkenen. Samen hebben we een positieve impact gehad op de ICT-sector in Suriname en ik ben ervan overtuigd dat de organisatie onder nieuw leiderschap van Fürgell Pinas haar groei en invloed zal blijven uitbreiden. Ik kijk uit naar de voortzetting van de successen van de ICT Associatie Suriname en ben ervan overtuigd dat de toekomstige leiders dezelfde toewijding en vastberadenheid zullen tonen om de ICT-sector in ons prachtige land te laten floreren”, eindigt Anvit Ramlakhan.

Het nieuwe bestuur van de ICT-As zal voortborduren op het werk reeds verzet door het vorige bestuur en zal de missie van de associatie, ‘het ondersteunen van de Surinaamse samenleving en economie om met en door ICT de ontwikkeling van Suriname te versnellen en te faciliteren’, blijven voortzetten. Zij geven allemaal aan zeer enthousiast te zijn en gereed te zijn om aan de slag te gaan.

De nieuwe voorzitter van de ICT-As, Fürgell Pinas, geeft in zijn speech aan dat het gekozen bestuur dezelfde strategische richting zal behouden als de voorgaande besturen. “De missie en visie geven duidelijk aan wat wij beogen als organisatie en de kernwaarden geven in zekere mate weer waaraan de ICT-As haar bestaansrecht ontleent. Wij zullen met activiteiten, projecten en strategische partnerschappen bijdragen aan de ICT-ontwikkeling in Suriname. Als land hebben wij een grote achterstand op het gebied van ICT en dit werkt remmend op de groei en ontwikkeling van andere sectoren. ICT is dus het middel bij uitstek om de innovatieve groei en duurzame ontwikkeling in andere sectoren te bewerkstellingen. Natuurlijk betekent dit dat de ‘digital maturity’ van ons land naar een aantal niveaus hoger getild moet worden. Als bestuur hebben wij het voorrecht om bij te dragen aan de digitale transformatie die wij als land moeten ondergaan. Met de kennis, competenties, ervaring en gedrevenheid van de bestuursleden ben ik ervan overtuigd in zekere mate hieraan te zullen bijdragen.”

De nieuwe voorzitter geeft aan dat het bestuur openstaat voor alle suggesties en vormen van samenwerking. Hij benadrukt: “Het is ons gezamenlijk doel om het ICT-niveau in Suriname tot nieuwe hoogten te brengen. Laten we dus samenwerken, leren en innoveren. Ik kijk uit naar een spannende en succesvolle periode. Bedankt voor het vertrouwen.”

Gratis Archief Publicaties 

Wist je dat de VSB een rijke geschiedenis heeft vastgelegd in verschillende publicaties. We koesteren deze waardevolle stukjes geschiedenis en willen graag onze passie delen met gelijkgestemden. In ons archief hebben we enkele prachtige oude edities van onze publicaties bewaard. Deze bevatten inzichten, verhalen en ervaringen die de evolutie van werkgeverschap weerspiegelen. Als jij geïnteresseerd bent in het verkennen van deze historische stukken en een dieper begrip wilt krijgen van de ontwikkelingen in de arbeidswereld, nodigen we je uit om je belangstelling te tonen! Stuur ons een bericht op info@vsbstia.org als je graag enkele exemplaren zou willen bemachtigen.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required