Het SDG CEO Breakfast, een evenement, georganiseerd door het Nationaal SDG-platform in samenwerking met de VN in Suriname, bracht 30 CEO’s en vertegenwoordigers van verschillende bedrijven, NGO’s en ambassades samen om samenwerkingsstrategieën te bespreken voor het bereiken van duurzame ontwikkeling in Suriname.
De bijeenkomst, gehouden op 28 februari, begon met inzichtelijke presentaties van vertegenwoordigers van verschillende bedrijven, waarin zij hun inspanningen en toewijding aan duurzaamheid benadrukten. 
Dave Boucke, CEO van de Torarica Group, lichtte de Green Key-certificering toe en benadrukte de overeenstemming ervan met de SDG’s en de strategische doelen van Torarica. Hij onderstreepte de alomvattende aanpak van het bedrijf op het gebied van duurzaamheid, waaronder afvalbeheer, energiebesparing en betrokkenheid bij de gemeenschap.
Farsi Khudabux, algemeen directeur van de Baitaly Group, benadrukte de inspanningen van het bedrijf om zich te conformeren aan de SDG’s in al haar activiteiten, met de nadruk op armoedebestrijding, infrastructuurontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Khudabux drong er bij mede-CEO’s op aan proactieve stappen te zetten om de toekomst van Suriname vorm te geven en benadrukte de cruciale rol van het particuliere bedrijfsleven in het stimuleren van duurzame ontwikkeling.
Kamlesh Ganesh, Deputy Director van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), herhaalde de cruciale rol van het bedrijfsleven bij het bereiken van de SDG’s, met nadruk op bewustwording, afstemming, actie en verantwoording binnen organisaties. Ganesh schetste de initiatieven van de VSB om duurzaamheid te bevorderen en moedigde bedrijven aan om een holistische benadering van duurzaamheid aan te nemen.
Angelic del Castillo, voorzitter van de SDG-commissie van Suriname, gaf inzicht in de rol van het platform bij het volgen van nationaal beleid, het versterken van verantwoordingsmechanismen en het bevorderen van dialoog tussen overheid en civiele samenleving. Del Castillo benadrukte het streven van het platform naar inclusiviteit en transparantie bij het behalen van de SDG’s.
Joanna Kazana, de Resident Coordinator van de Verenigde Naties voor Suriname, prees de gezamenlijke inspanningen van alle belanghebbenden om duurzame ontwikkeling in Suriname te bevorderen. Terwijl ze het veelzijdige aanpak van de VN uitlegde om de SDG’s te bevorderen, benadrukte mevrouw Kazana initiatieven gericht op milieuduurzaamheid, waaronder de vermindering van kwik bij ambachtelijke mijnbouw, de bevordering van duurzaam bosbeheer en steun voor projecten voor hernieuwbare energie. De gezondheidszorginitiatieven van de VN richten zich op het verbeteren van de toegang tot essentiële geneesmiddelen, het bevorderen van reproductieve gezondheid en het tegemoetkomen aan de behoeften van gemarginaliseerde gemeenschappen.
Onderwijs is een andere belangrijke prioriteit voor de VN, met programma’s gericht op het verbeteren van de toegang tot kwalitatief onderwijs, het bevorderen van inclusieve leeromgevingen en het ondersteunen van vaardighedenontwikkeling voor jongeren. Gendergelijkheid blijft een centrale focus, met inspanningen om vrouwen en meisjes te machtigen, vrouwelijk leiderschap te bevorderen en gendergerelateerd geweld aan te pakken.
Daarnaast is de VN actief betrokken bij het bevorderen van sociale inclusie en het tegemoetkomen aan de behoeften van kwetsbare bevolkingsgroepen, waaronder personen met een handicap, vluchtelingen en migranten. Door pleitbezorging, capaciteitsopbouw en beleidsondersteuning streeft de VN naar een inclusievere en rechtvaardigere samenleving voor alle Surinaamse burgers.
De bijeenkomst werd afgesloten met een oproep tot actie, waarbij deelnemers werden aangemoedigd om hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid en samenwerking voort te zetten. Ter afsluiting diende het SDG CEO Breakfast Evenement als een getuigenis van het gezamenlijke engagement van Suriname voor duurzame ontwikkeling en partnerschap. 
VSB zal onverminderd blijven inzetten naar de bevordering van de betrokkenheid van meer Surinaamse bedrijven bij de SDG-gemeenschap, met een specifieke focus op het principe “Leave No One Behind”. Het evenement werd mede mogelijk gemaakt door de ondersteuing van de Trarica Group en Baitaili Group. 
Het Nationaal SDG Platform in Suriname is in het leven geroepen om de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) te helpen realiseren en een brede SDG-beweging tot stand te brengen. Het is een goed en waardevol instrument voor samenwerking tussen de private en publieke sector en het maatschappelijk middenveld. De VSB wordt in dit platform vertegenwoordigd door ons bestuurslid Gerard den Dekker.

Foto’s: UN Suriname

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required