De potentie van koolstofkredieten in Suriname is enorm. Met meer dan 93% bosbedekking, herbergt het land een aanzienlijke hoeveelheid koolstofdioxide (CO2). Dit maakt Suriname tot een aantrekkelijke kandidaat voor koolstofkredietprojecten, die erop gericht zijn CO2-uitstoot te verminderen en tegelijkertijd economische voordelen te genereren.

In dit artikel bespreken we de kansen en uitdagingen met betrekking tot koolstofkredieten in Suriname. We bekijken de internationale context, de rol van transparantie, de huidige stand van zaken en de stappen die nodig zijn om koolstofkredieten te gelde te maken voor Suriname.

Internationale context
De vraag naar koolstofkredieten neemt wereldwijd toe. Dit komt doordat steeds meer landen en bedrijven streven naar CO2-neutraliteit. Koolstofkredieten bieden een flexibele en kostenefficiënte manier om emissiereducties te realiseren.

Er bestaan verschillende internationale standaarden voor koolstofkredieten, zoals de Verified Carbon Standard (VCS) en de Gold Standard. Deze standaarden stellen eisen aan de kwaliteit van koolstofkredietprojecten, met betrekking tot onder andere meetbaarheid, verificatie en additionality (de emissiereductie mag niet al gerealiseerd zijn zonder het project).

Transparantie
Transparantie is cruciaal voor de succesvolle ontwikkeling van de koolstofkredietmarkt in Suriname. Alle stakeholders, van lokale gemeenschappen tot internationale investeerders, moeten toegang hebben tot duidelijke en betrouwbare informatie over koolstofkredietprojecten.

Dit omvat informatie over de projectmethodologie, de emissiereducties die worden gerealiseerd, de sociale en ecologische impact van het project en de verdeling van de voordelen.

Huidige stand van zaken
Suriname heeft al een stevige basis gelegd voor het verhandelen van koolstofkredieten. We hebben een REDD+ strategie, twee (2) Forest Reference (Emission) Levels (FREL/FRLs), een Safeguard Information System (SIS), een Biennial Transparency Report (BUR-1) en twee (2) REDD+ Technical Annexen ingediend bij UNFCCC. Suriname zal door concrete actieplannen en duidelijke projecten, goed voorbereid moeten zijn bij het voeren van de onderhandelingen en wij dienen te mikken op de meest gunstige en duurzame opties die nu zijn ontstaan en niet in het wilde weg onduidelijke en ongunstige private en kort termijn deals voor Suriname sluiten.

De volgende stappen
Om de potentie van koolstofkredieten voor Suriname te realiseren, zijn er nog een aantal stappen nodig:

  • Versterking van de institutionele capaciteit: Suriname moet de nodige expertise en infrastructuur in place hebben om koolstofkredietprojecten op een efficiënte en transparante manier te ontwikkelen en te monitoren.
  • Ontwikkeling van een nationale koolstofstrategie: De Surinaamse regering moet een duidelijke visie ontwikkelen voor de ontwikkeling van de koolstofkredietmarkt.
  • Stimulering van private investeringen: De private sector moet worden gestimuleerd om te investeren in koolstofkredietprojecten.
  • Betrekken van lokale gemeenschappen: Lokale gemeenschappen moeten worden betrokken bij de ontwikkeling van koolstofkredietprojecten en moeten een eerlijk deel van de voordelen ontvangen.

Suriname bezit een aanzienlijke kans om economische voordelen te halen uit koolstofkredieten, maar het is essentieel dat de regering transparantie als prioriteit stelt. Ondanks reeds genomen stappen, moeten concrete actieplannen worden opgesteld, en onderhandelingen dienen goed voorbereid te zijn. Belangrijke vervolgstappen omvatten het versterken van institutionele capaciteit, het ontwikkelen van een nationale koolstofstrategie, het aantrekken van private investeringen en het betrekken van lokale gemeenschappen. Het is cruciaal dat de Surinaamse regering zich blijft inzetten voor transparantie en de nodige prioriteit geeft aan een duurzame en evenwichtige koolstofkredietmarkt. Hierdoor kan Suriname niet alleen economisch profiteren, maar ook een substantiële bijdrage leveren aan de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required