Tijdens een recente ontmoeting tussen vooraanstaande Surinaamse instanties, waaronder de VSB, KKF, ASFA, vakbonden en het Internationaal Monetair Fonds (IMF), werd een breed scala aan belangrijke onderwerpen besproken. Een van de kernpunten van de discussie was de energiekwestie, waarbij er consensus was over de gefaseerde afbouw van de subsidie. Benadrukt werd om de gefaseerde afbouw van de subsidie dragelijk te houden, waarbij de ondersteunende maatregelen voor de specifieke doelgroepen tegelijkertijd worden geïmplementeerd.

Daarnaast werden verschillende andere thema’s aangesneden, waaronder de huidige stand van de economie en de uitdagingen die voor ons liggen:

  • Het sociaal programma kampt met uitdagingen in uitvoering.
  • De vijfde review staat op het punt plaats te vinden.
  • Er is behoefte aan verbeteringen in transparantie en efficiëntie.
  • Government-owned banks ondervinden moeilijkheden met corporate governance
  • Er zijn uitdagingen op het gebied van fiscale discipline/belastinginkomsten in relatie met geprojecteerd budget
  • Handhaven van wet en regelgeving moet veel duidelijker geschieden 
  • Aanpakken van corruptie
  • Er is een gebrek aan voortgang in de hervorming van de publieke sector.
  • Problemen met de informele sector en een gebrek aan een eerlijk zakelijk klimaat blijven bestaan.
  • De implementatie van de public procurement law blijft uit, wat leidt tot favoritisme en gebrek aan transparantie.

In dit verband benadrukte de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) de noodzaak van een betere afstemming tussen vraag en aanbod op het gebied van energie en pleitte voor een strategische benadering om de energiemarkt te verbeteren ten behoeve van de ontwikkeling van Suriname. De VSB benadrukte ook het belang van eerlijke arbeidsomstandigheden en de noodzaak van publieke sector hervormingen om transparantie en handhaving van regels te waarborgen. Tevens is er stilgestaan bij het onderwerp van diversificatie van de Surinaamse economie en de noodzakelijke strategieën om de duurzame sectoren te stimuleren met sectorspecifieke incentives

De VSB stelt daarnaast voor om het  IMF-programma te integreren met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), gezien het feit dat meerdere (tenminste zes) SDG’s relevant zijn voor-/ dan wel gekoppeld kunnen worden aan- de besproken kwesties. Door deze koppeling te maken, kan een samenhangende aanpak worden bevorderd, waarbij prioriteiten zoals armoedebestrijding, corruptiebestrijding en economische diversificatie worden aangepakt binnen het bredere kader van de SDG’s. 

Belangrijk is om een constructieve gezamenlijke aanpak te ontwikkelen, niet in een “defensive of offensive mode” maar in een “common development mode”.

De SDGs kunnen juist ook in deze uitdagende tijden gebruikt worden als internationale benchmark en politieke neutrale en verbindende agenda, immers het betreft de mondiale doelen, die door 193 landen zijn aangenomen.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required