In de dynamische wereld van industriële ontwikkeling staat Suriname op het punt van significante groei en vooruitgang. Het verkennen en begrijpen van de huidige industriële basis is van vitaal belang voor het stimuleren van toekomstige ontwikkelingen en het maximaliseren van de lokale betrokkenheid en capaciteit. In dit kader voert Deloitte, namens TotalEnergies, de Nationale Industriële Baseline Survey uit in Suriname, met als doel een grondig beeld te vormen van de beschikbare voorzieningen, capaciteiten en industriële infrastructuur, en het potentieel voor toekomstige ontwikkeling te evalueren.

In de loop van dit onderzoek is de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) geïdentificeerd als een essentiële belanghebbende bij de ontwikkeling van Local Content (LC)-beleid en de bevordering van lokale voorzieningen, capaciteiten en infrastructuur in Suriname. Dit onderstreept het belang van nauwe samenwerking tussen overheidsinstanties, private bedrijven en maatschappelijke organisaties om een inclusieve en duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Tijdens een recent onderhoud op het kantoor van de VSB, waarin Deloitte vertegenwoordigers, de VSB en de ASFA samenkwamen, werd de nadruk gelegd op het optimaliseren van de baseline study. 

Een belangrijk referentiepunt was het onderzoek uitgevoerd door DAI in 2018 in opdracht van Staatsolie, Suriname’s staatsolie- en gasmaatschappij. DAI’s Sustainable Business Group (SBG) hanteerde destijds een methodologie voor de Industrial Baseline Study om de concurrentiekracht van lokale leveranciers in 45 supply chain-categorieën te beoordelen.

Het gesprek met de VSB richtte zich op het identificeren van verbeterpunten voor de huidige baseline study. Een cruciaal voorstel betrof het opdelen van de bestaande tiers op basis van de bevindingen van de DAI-studie, en het in kaart brengen van de specifieke diensten die per tier nodig zijn. Dit zou de lokale bedrijven, met name het midden- en kleinbedrijf (MKB), helpen om een duidelijker beeld te krijgen van de vereisten voor local content. Een beter begrip van deze vereisten kan niet alleen de respons op het onderzoek verbeteren, maar ook de betrokkenheid van lokale bedrijven vergroten en de effectiviteit van toekomstige ontwikkelingsinspanningen versterken.

De voorgestelde aanpak omvat een proactieve benadering waarbij lokale belanghebbenden, waaronder bedrijven en maatschappelijke organisaties, worden betrokken bij de vormgeving van het onderzoeksproces. Door voorafgaand aan het onderzoek de specifieke behoeften en verwachtingen van de lokale industrie in kaart te brengen, kan de Nationale Industriële Baseline Survey nauwkeuriger worden afgestemd op de lokale context en kan er effectiever worden ingespeeld op de behoeften van de Surinaamse markt.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required