De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), samen met de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) en de Associatie van Klein en Middelgrote Ondernemingen (AKMOS), heeft op 14 maart 2024 deelgenomen aan een cruciaal strategisch overleg met de Ministers van Financiën, Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo), Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI), Natuurlijke Hulpbronnen (NH), en Binnenlandse Zaken (Bibis). Dit overleg vormde een vervolg op een eerder gehouden bijeenkomst op 22 februari.

Tijdens het overleg ondersteunde het bedrijfsleven de afbouw van object subsidie energietarieven ten volle, maar met inachtneming van zorgvuldigheid en specifieke aandacht voor de kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) en de productiesector. De VSB onderstreepte sterk het belang van erkenning van de Energie Autoriteit Suriname (EAS) door alle betrokken partijen, waarbij de bevindingen van de EAS onbetwistbaar moeten blijven, ondanks eventuele tegengestelde meningen van andere belangengroepen.

Een belangrijk punt dat naar voren kwam, was de noodzaak om de kostprijs van energie te benchmarken met wereldwijde beste praktijken op het gebied van volume, om inefficiënties bij energieopwekking te identificeren. 

Het vaststellen van huishoudens die recht hebben op subsidie (300 kWh), de rol van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting bij het identificeren van behoeftigen, en het promoten van energiebewust gedrag onder burgers werden ook als cruciaal erkend tijdens het overleg. Het werd benadrukt dat subsidies niet via de Energie Bedrijven Suriname (EBS) moeten worden verstrekt, maar apart via het Ministerie van Sociale Zaken, met verbeterde controlemechanismen om alleen geregistreerde ontvangers toe te staan.

Minister NH merkte op dat momenteel de subsidiegrens tot juni op 900 kWh is vastgesteld, met een evaluatie gepland voor juni, en de intentie om de subsidie volledig af te bouwen, waarbij alleen huishoudens onder de 400 kWh gesubsidieerd blijven. Het bedrijfsleven pleitte voor een realistischere grens van 300 kWh voor echte behoeftigen.

Het prijsbeleid voor hoogspanningsaansluitingen en productiebedrijven werd besproken, waarbij minister NH bevestigde dat het beleid erop gericht is dat productiebedrijven uiteindelijk lagere tarieven betalen dan huishoudens. Daarnaast werden stimulerende maatregelen, zoals fiscale prikkels voor zonne-energie en de mogelijkheid om energie terug te leveren aan energiebedrijven, besproken door de ministers van Financiën en NH. In het Tripartiet Overleg werd reeds een aantal flankerende maatregelen aangekondigd, en de ministers hebben deze toegelicht.

Tot slot werd het Energy Sector Plan (ESP) genoemd door de VSB, waarbij minister van NH bevestigde dat dit plan naar verwachting later in het jaar gereed zal zijn.

Dit strategische overleg weerspiegelt de gezamenlijke inspanningen van de overheid en het bedrijfsleven om een evenwichtig en duurzaam energiebeleid te bevorderen, waarbij rekening wordt gehouden met zowel economische als sociale belangen.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required