Op 26 maart jongstleden kwam de VSB Transportsector samen voor haar groepsvergadering bij de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij. Tijdens deze bijeenkomst voorzag de groepsvertegenwoordiger, Timothy Mendonça, de leden van een gedetailleerde update en benadrukte hij het belang van regelmatige groepsvergaderingen met andere sectoren van de VSB. 

Aanwezige leden brachten knelpunten naar voren die verband houden met het huidige beleid, elk van hen raakt. Het is de taak van de VSB om, in samenwerking met relevante instanties, deze knelpunten aan te pakken ter bevordering van de bedrijfsvoering.

Er werd speciale aandacht besteed aan het huidige transportbeleid en de noodzaak van duidelijkheid van de overheid naar belanghebbenden over het transportnetwerk, met name de Saramaccadoorsteek en in de toekomst ook de Van ‘t Hogerhuysstraat. 

Tijdens deze bijeenkomst gaf de vertegenwoordiger van de SLM een presentatie over de positie van de luchtvaartmaatschappij, het voortdurende streven naar verbeterde connectiviteit, en de voorbereide samenwerkingsinitiatieven om de inkomsten van de SLM te verhogen.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required