Op 22 maart, de Wereldwaterdag, worden we herinnerd aan de cruciale rol die water speelt in ons dagelijks leven en onze gemeenschappen. Voor Suriname, gezegend met overvloedige waterbronnen, is water niet alleen een essentiële hulpbron, maar ook een bron van leven en welvaart. Als Vereniging Surinaams Bedrijfsleven staan we op deze dag stil bij de geest van SDG 6, het Duurzame Ontwikkelingsdoel dat zich richt op het verzekeren van toegang tot water en sanitaire voorzieningen voor iedereen, en het duurzaam beheer van waterbronnen bevordert.

Het waterbeheer in Suriname is van cruciaal belang, niet alleen voor het dagelijks gebruik, maar ook voor economische ontwikkeling, ecologisch behoud en het waarborgen van sociale stabiliteit. In een wereld die geconfronteerd wordt met toenemende klimaatverandering en toenemende spanningen rondom water, moeten we de geest van SDG 6 omarmen om een ​​duurzame toekomst voor onze waterbronnen te verzekeren.

Integraal waterbeheer, zoals gedefinieerd door de overheid, is noodzakelijk om te zorgen voor een duurzaam aanbod van water, het behoud van waterkwaliteit en het stimuleren van economische ontwikkeling. Echter, in een snel veranderende wereld, waar bevolkingsgroei, economische ontwikkeling en klimaatverandering de dynamiek van onze waterbronnen beïnvloeden, moeten we voorzorgsmaatregelen treffen en onze benadering van waterbeheer voortdurend evalueren en aanpassen.

De sleutelboodschappen voor Wereld Waterdag 2024 benadrukken het belang van samenwerking op het gebied van water om conflicten te voorkomen, welvaart te bevorderen en vrede te handhaven. Water is niet alleen een bron van leven, maar ook een instrument voor vrede en stabiliteit. Het verzekeren van veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen is een fundamenteel mensenrecht dat de basis vormt voor een waardig leven en stabiele samenlevingen.

De statistieken zijn alarmerend: meer dan 2,2 miljard mensen hebben geen toegang tot veilig drinkwater en miljoenen mensen leven met ernstige waterschaarste. Watergerelateerde rampen blijven de lijst van natuurrampen domineren en hebben verwoestende gevolgen voor gemeenschappen over de hele wereld.

Maar te midden van deze uitdagingen ligt ook de mogelijkheid voor verandering. Door samen te werken op lokaal, nationaal en internationaal niveau kunnen we de geest van SDG 6 omarmen en duurzame oplossingen vinden voor onze wateruitdagingen. Transnationale waterbronnen, zoals die in Suriname, vereisen grensoverschrijdende samenwerking en coördinatie om effectief te worden beheerd en beschermd.

Als Vereniging Surinaams Bedrijfsleven roepen we op tot een hernieuwde inzet voor de geest van SDG 6. Laten we samenwerken, innoveren en investeren in duurzaam waterbeheer, niet alleen voor onszelf, maar ook voor toekomstige generaties. Want alleen door de kracht van samenwerking kunnen we de uitdagingen van waterbeheer het hoofd bieden en een duurzame toekomst verzekeren voor ons allen.

Target 6.4 van SDG 6 richt zich op het aanzienlijk verbeteren van de efficiëntie van watergebruik in alle sectoren en het waarborgen van duurzame winning en voorziening van zoetwater, om adequaat te reageren op waterschaarste en het aantal mensen dat met waterschaarste kampt aanzienlijk te verminderen.

Om bij te dragen aan dit doel, worden hier enkele richtlijnen voor bedrijven aangeboden:

  • Over het algemeen dient water spaarzaam te worden gebruikt en verspilling te worden voorkomen (bijvoorbeeld door geen onnodige kraanopeningen).
  • Het waterverbruik dient te worden gemonitord (“meten is weten”).
  • Regenwater (“grijs water”) kan worden opgevangen en gebruikt voor activiteiten zoals het wassen van auto’s, doorspoelen van toiletten en dergelijke, waardoor de impact op de waterbronnen van SWM wordt verminderd en kosten voor pompen en distributie worden bespaard.
  • Het implementeren van een Key Performance Indicator (KPI) om de verhouding tussen “grijs water” en schoon water te monitoren en te verbeteren alsmede een indicator om het waterverbruik te meten .

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required