Op donderdag 14 maart wisselden het bestuur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Nederlandse Ambassadeur, de heer Walter Oostelbos, en mevrouw Virendya Battja, Senior Economic Policy Advisor, van gedachten tijdens een bezoek aan de Nederlandse Ambassade.

Het bestuur van de VSB, vertegenwoordigd door mevrouw Rekha Bissumbhar (voorzitter), de heer Jan van Charante (penningmeester), mevrouw Arianne de Bye en de heer Gerard den Dekker (bestuursleden), werd hartelijk ontvangen voor een discussie over diverse onderwerpen.

Een van de belangrijkste gespreksonderwerpen was de rol van de private sector in de Surinaamse economie, evenals de verantwoordelijkheid en betrokkenheid van deze sector bij het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs).

Ambassadeur Oostelbos benadrukte met name het belang van SDG 5 en SDG 10 met betrekking tot diversiteit en inclusiviteit, in lijn met de slogan van de SDGs “Leave no one behind”.

De VSB onderstreepte op haar beurt dat de SDGs een integraal onderdeel vormen van haar missie, visie en kernwaarden. Bovendien fungeren een aantal SDGs als leidraad en kompas voor de strategie, het beleid en de uitvoering van de VSB.

Dit constructieve gesprek tussen het bestuur van de VSB en de Nederlandse Ambassade onderstreept het belang van samenwerking tussen de publieke en private sector bij het nastreven van duurzame ontwikkelingsdoelen en economische groei in Suriname.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required