Op 28 maart 2024 markeert een bijzondere mijlpaal voor de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) terwijl ze haar 74-jarig bestaan herdenkt. Sinds haar oprichting in 1950 heeft de VSB zich ingezet voor de belangen van haar leden en heeft ze een cruciale rol gespeeld in de ontwikkeling van het Surinaamse bedrijfsleven. 

Een van de belangrijkste pijlers van de VSB is haar betrokkenheid bij de Sustainable Development Goals (SDGs), de 17 doelen die zijn vastgesteld door de Verenigde Naties om een einde te maken aan armoede, ongelijkheid, en klimaatverandering tegen 2030. Door middel van samenwerking met de private sector en de VN heeft de VSB zich gecommitteerd aan het bevorderen van duurzaamheid in Suriname, met een specifieke nadruk op het principe van “Leave No One Behind”.

In de recente jaren heeft de private sector in Suriname tal van initiatieven gelanceerd om bij te dragen aan de SDGs, waarbij de VSB een leidende rol heeft gespeeld. Door middel van op maat gemaakte trainingen en inspirerende campagnes heeft de VSB bedrijven gemotiveerd en gemobiliseerd om hun bijdrage aan de SDGs te vergroten, waarbij innovatie en verantwoordelijkheid centraal staan.

Een cruciale kwestie voor Suriname is de ontwikkeling van de olie- en gassector en de implicaties daarvan voor duurzame ontwikkeling. Terwijl het land zich voorbereidt om te profiteren van de inkomsten uit deze sector, erkent de VSB het belang van een evenwichtige aanpak die niet alleen de economie stimuleert, maar ook investeert in duurzame sectoren zoals landbouw, toerisme en technologie. Deze investeringen zullen niet alleen bijdragen aan economische groei, maar ook aan het uitbannen van armoede en het verbeteren van de levensstandaard van alle Surinamers, in lijn met de SDGs.

Om Suriname aantrekkelijk te maken voor internationale investeerders, benadrukt de VSB de noodzaak van goed bestuur, duidelijke regelgeving en transparantie. Door samen te werken met de overheid en andere belanghebbenden, streeft de VSB naar een stabiel politiek klimaat dat investeringen bevordert en de weg vrijmaakt voor een duurzame nationale ontwikkeling.

Als we terugkijken op 74 jaar van groei en vooruitgang, beseft de VSB dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een vernieuwde focus op duurzaamheid en samenwerking. Met vastberadenheid en visie zet de VSB zich in voor een Suriname dat niet alleen welvarend is, maar ook veerkrachtig en duurzaam voor de generaties die nog komen.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required