Het 10e bulletin van de Suriname Economic Oversight Board (SEOB) is verschenen, waarin de voortgang van het IMF-programma en belangrijke economische ontwikkelingen worden belicht. Als onafhankelijke instantie heeft SEOB als voornaamste doel de regering te monitoren en te adviseren over de implementatie van het IMF-programma en het economisch herstelplan. Hier volgt een samenvatting van de belangrijkste bevindingen:

Belangrijkste Ontwikkelingen:

  • Wisselkoersen en inflatie: De wisselkoersen voor vreemde valuta daalden verder in maart 2024, terwijl de jaar-op-jaar inflatie afnam tot 25,4% in februari 2024. Hoewel de inflatie afneemt, blijft deze nog hoog volgens internationale standaarden.
  • Economische activiteit: Er is een langzame opleving in economische activiteit, vooral in de bosbouw en horeca-gerelateerde sectoren.
  • IMF Evaluatie: De 5e evaluatie onder de Extended Fund Facility (EFF) van het IMF is afgerond, waarbij Suriname ongeveer USD 62 miljoen ontving.
  • Status IMF-Maatregelen: De voortgang van maatregelen binnen het IMF-programma varieert per beleidsgebied, met een totale afronding van 63,2%.

Goed Bestuur (Good Governance)
SEOB benadrukt het belang van goed bestuur als een essentiële pijler van het IMF-programma. Belangrijke maatregelen zijn genomen op het gebied van anti-corruptie, versterking van overheidsinstituten en financiële transparantie.

Recente Economische Ontwikkelingen:

  • Economische Bedrijvigheid: De economie vertoont een groei, voornamelijk gedreven door de bosbouw en horeca. Dit komt overeen met een positieve trend in de betalingsbalans.
  • Inflatie: De inflatie blijft dalen, mede dankzij de flexibele wisselkoers, maar uitdagingen blijven bestaan met betrekking tot overheidsuitgaven en de SRD-component van M0.
  • Banksector: Niet-presterende leningen dalen verder, terwijl de sector winstgevendheid en solvabiliteit vertoont. Echter, stijgende rentes kunnen een uitdaging vormen voor MKB-bedrijven.
  • Staatsschuld: De schuldquote daalt verder, maar uitdagingen blijven bestaan, zoals de buitenlandse schuldherschikking met China Exim bank.

Vooruitzichten en Aanbevelingen
SEOB benadrukt de noodzaak van verdere hervormingen, waaronder gezonde overheidsfinanciën, subsidiëring, en investeringen in infrastructuur. Aandachtspunten zijn onder meer het faciliteren van kredietverlening aan het MKB, het aanpakken van AML/CFT-risico’s, en het waarborgen van goed bestuur.

Voor meer informatie en het volledige bulletin kunt u terecht op de website van SEOB of contact opnemen via secretary@seob.sr

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required