In het kader van zijn missie in Suriname heeft Ton Voortman, een vooraanstaande expert van het Programma Uitzending Managers (PUM), een belangrijk bezoek gebracht aan de Minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Dit bezoek vond plaats in het kader van zijn ondersteuning aan de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), waarbij sociale dialoog een cruciale rol speelt in het versterken van de samenwerking tussen de overheid, werkgevers en werknemers.

Het onderhoud tussen Ton Voortman en de minister was voornamelijk gericht op het bevorderen van de sociale dialoog. Gezien het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken een belangrijke partner is in deze dialoog, lag de nadruk op het versterken van de samenwerking tussen de VSB als werkgeversorganisatie en de overheid.

De minister toonde zijn waardering voor de bereidheid van de VSB om meer stappen te zetten in de richting van het versterken van haar sociale dialoog ambities. Hij erkende het belang van een constructieve dialoog tussen alle belanghebbenden om de uitdagingen op het gebied van arbeid en werkgelegenheid aan te pakken.

Tijdens het gesprek heeft de minister ook enkele waardevolle tips gegeven voor onderdelen van de sociale dialoog die extra aandacht behoeven in Suriname in de komende jaren. Deze inzichten zullen van onschatbare waarde zijn voor de VSB bij het vormgeven van haar strategieën en initiatieven op het gebied van arbeid en werkgelegenheid.

Achtergrond
Ton Voortman bekleedt de functie van sectorcoördinator Employers and Business Support Organisations bij PUM Netherlands senior experts in Den Haag. Met zijn uitgebreide achtergrond in economische ontwikkeling en bedrijfsbeheer is hij een waardevolle bron van expertise voor organisaties die streven naar groei en ontwikkeling. Voordat Voortman deze functies bekleedde, was hij Directeur Economische Ontwikkeling bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland, waar hij verantwoordelijk was voor het stimuleren van economische groei en het ondersteunen van bedrijven in steden als Amersfoort, Almere en Hilversum. Zijn rijke ervaring en expertise maken hem bij uitstek geschikt om de VSB te ondersteunen bij haar missie om een future-proof organisatie te worden en een verenigd Surinaams bedrijfsleven te bevorderen.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required