Op donderdag 25 april 2024 kwam de groep Zakelijke Dienstverlening van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven bijeen voor haar groepsvergadering. Tijdens deze bijeenkomst werd een belangrijk besluit genomen met betrekking tot de vertegenwoordiging van de groep voor de komende twee jaar.

Na zorgvuldige overweging en discussie hebben de leden van de groep unaniem besloten over de aanwijzing van hun vertegenwoordiger en plaatsvervanger. Het besluit luidt als volgt:

  • Achmed Neijhorst is aangewezen als Groepsvertegenwoordiger voor de periode van 25 april 2024 tot 25 april 2026.
  • Rajiv Hieralal is aangewezen als Plaatsvervanger van de Groepsvertegenwoordiger gedurende dezelfde periode.

Dit besluit volgt de richtlijnen zoals vastgelegd in artikel 12 van de statuten van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven. Deze bepaling schrijft voor dat elke groep binnen de vereniging om de twee jaar, uiterlijk in november, een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger uit haar midden benoemt.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required