Het onafhankelijk onderzoeks- en risicoadviesbureau, Kroll Inc.,  heeft een werkbezoek gebracht aan Suriname in de periode van 22 april 2024 tot 26 april 2024. Tijdens dit bezoek was het streven om de laatste informatie lacunes te dichten zodat het tweede National Risk Assessment rapport succesvol kan worden afgerond. 

In de eerste evaluatie lag de focus op de bedreigingen waarmee Suriname wordt geconfronteerd. Nu, in de tweede evaluatie, richt men zich op de uitdagingen en kansen. In dit kader is er ook uitgebreid onderhoud geweest met de VSB.  

De VSB heeft recent met afschuw kennis genomen van de technische vrijspraak van drugsverdachten. Vernomen uit het vonnis is dat dit het gevolg is van in gebreke blijven van de regering om het werk van het forensisch laboratorium op een adequate wijze te faciliteren.

Als VSB zijn wij bewust van de consequenties van het feit dat rechters technische vrijspraken geven aan drugsleveranciers, omdat het niet mogelijk is om onomstotelijk vast te stellen dat de in beslag genomen stof een verboden middel of cocaïne is, vanwege het ontbreken van chemische tests voor die stof.

Tijdens eerdere conversaties in NRA verband, over zaken als drugsgeld, witwassen, casino’s en autohandel, is naar voren gekomen dat de autohandelaars de grootste risicogroep zijn in alle relevante contexten. Dit roept vragen op over de effectiviteit van onze aanpak.

Het is verontrustend dat er recent drie grote drugsvangsten zijn gepubliceerd, met een totaal van meer dan vijf ton, allemaal op weg naar Spanje en afkomstig uit Suriname. Deze ontwikkeling wijst op een zorgwekkende trend.

Het gebrek aan financiële middelen om chemische tests uit te voeren is een zorgwekkende zaak, vooral gezien de omvang van de drugshandel en -productie. Dit roept vragen op over de prioriteiten en het beleid in deze kwestie.

Het is van cruciaal belang dat er actie wordt ondernomen op basis van de bevindingen en zorgen die we hebben geuit tijdens onze discussies. Het is niet voldoende om te wachten op rapporten; er moet nu actie worden ondernomen om te voorkomen dat drugsgelden een rol gaan spelen in de verkiezingsfinanciering.

In het gesprek met Kroll Inc. verweest de voorzitter van de VSB, Rekha Bissumbhar naar de inspanningen van de VSB met betrekking tot dit onderwerp, waarbij specifiek het schrijven van een brief aan DNA op 9 augustus 2023 werd genoemd. In die brief vroeg de VSB de aandacht van het parlement voor een aantal zaken:

  1. Het herzien van wetgeving, zoals het aanpassen van de strafbaarstelling van witwassen volgens aanbevelingen uit het MER-rapport.
  2. Het verruimen van de wetgeving voor het strafbaar stellen van financiering van terrorisme om te voldoen aan internationale criteria.
  3. Herziening van wetgeving met betrekking tot rechtspersonen, zoals stichtingen, om misbruik te voorkomen en het instellen van een register voor Ultieme Beneficial Owners (UBO’s).
  4. Regulering van de gaming sector, inclusief het definiëren van rollen, taken en verantwoordelijkheden voor toezicht door de Gamingboard.
  5. Duidelijke toezichtstructuren, met de Centrale Bank voor de financiële sector en de Financial Intelligence Unit (FIU) voor de niet-financiële sector.

Daarnaast vroeg de voorzitter ook aandacht voor onderwerpen als openbare aanbestedingen, de problematische gaming sector, stichtingen, witwassen, UBO’s en inconsistenties binnen het bankwezen met betrekking tot klantbehandeling (KYCC).

VSB heeft benadrukt dat het gebrek aan handhaving van wet- en regelgeving en de bescherming van bepaalde politieke of persoonlijke belangen de drugscriminaliteit verder aanwakkert. Deze kwestie verdient dringend aandacht en actie. Hoewel het onduidelijk is in hoeverre onze zorgen worden opgepakt, hebben we ze duidelijk en uitgebreid overgebracht. 

Het is van essentieel belang dat onze bezorgdheid en aanbevelingen worden opgepakt en serieus genomen door de relevante autoriteiten. Dit kan worden bereikt door meer transparantie, versterkte governance en een toewijding aan effectieve handhaving van de wet- en regelgeving.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required