De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) neemt kennis van de aangekondigde acties door de Vakcentrale C-47, waarbij diverse vakbonden hun leden hebben opgeroepen om op 2 en 3 mei massaal thuis te blijven. Deze acties hebben als doel om de regering aan te sporen de verhoogde stroomtarieven terug te draaien, wat een belangrijk onderwerp van discussie is in de samenleving.

In eerdere gesprekken met de regering heeft de VSB consistent aandacht gevraagd voor een gezond subsidiebeleid en een sterk sociaal beleid. Via de Suriname Economic Oversight Board (SEOB) heeft de VSB herhaaldelijk benadrukt dat hoewel de afbouw van subsidies op nutstarieven cruciaal is, de overheid gelijktijdig moet zorgen voor tijdige subsidies aan individuen om de hogere kosten van levensonderhoud op te vangen, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen. Bovendien heeft de SEOB aanbevolen om sociale uitkeringen via het bankensysteem te laten lopen voor effici├źntie en tijdigheid, en om de effecten van tariefverhogingen op lokale productiebedrijven te evalueren.

Het onbegrip en de onrust in de samenleving kunnen deels worden verklaard door het gebrek aan een adequaat functionerend sociaal vangnet en de noodzaak van heldere en open communicatie vanuit de regering. Het is essentieel dat de regering snel en adequaat handelt om het sociale programma uit te voeren en zo de sociale rust te behouden.

De VSB roept de regering daarom op om de uitvoering van het sociale programma te versnellen en te verbeteren, met speciale aandacht voor de behoeften van kwetsbare groepen. Daarnaast dringt de VSB aan op een transparante communicatie naar de samenleving over het beleid en de maatregelen die worden genomen om de sociale en economische uitdagingen aan te pakken.

Het is van cruciaal belang dat de regering samenwerkt met alle belanghebbenden, waaronder het bedrijfsleven en de vakbonden, om tot effectieve oplossingen te komen die de gehele samenleving ten goede komen. De VSB staat klaar om constructief bij te dragen aan dit proces en roept op tot een gezamenlijke inspanning om de uitdagingen waar Suriname voor staat aan te pakken en een duurzame toekomst voor alle Surinamers te waarborgen.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required