De VSB, de belangenorganisatie van Surinaamse werkgevers, grijpt Dag van de Arbeid op 1 mei aan om de waarde te benadrukken van Decent Work en een gezonde werkomgeving voor zowel werkgevers als werknemers. We erkennen de cruciale rol die werkers spelen in de ontwikkeling van Suriname en benadrukken ons streven naar een toekomst waar iedereen met waardigheid en respect kan werken.

Decent Work: Een gedeelde verantwoordelijkheid
Decent Work gaat verder dan alleen een baan hebben. Het omvat eerlijke lonen, veilige arbeidsomstandigheden, kansen op ontwikkeling, sociale zekerheid en respect voor de rechten van werknemers. De VSB zet zich in om samen met de overheid, vakbonden en werknemers een omgeving te creëren waar Decent Work voor iedereen een realiteit is.

Een gezonde werkomgeving: essentieel voor succes
Een gezonde werkomgeving is niet alleen belangrijk voor het welzijn van de werknemers, maar ook voor het succes van bedrijven. Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid om een veilige en gezonde werkomgeving te bieden, te zorgen voor eerlijke lonen en goede arbeidsvoorwaarden, en werknemers te respecteren en te waarderen. De VSB ondersteunt haar leden bij het creëren van een dergelijke werkomgeving door middel van voorlichting, trainingen en belangenbehartiging.

Samenwerking: De sleutel tot een betere toekomst
De VSB gelooft dat Decent Work en een gezonde werkomgeving alleen kunnen worden bereikt door constructieve samenwerking tussen werkgevers, werknemers, de overheid en maatschappelijke organisaties. We pleiten voor regelgeving die Decent Work bevordert, effectieve handhaving van arbeidswetten en open dialoog tussen alle stakeholders.

Een toekomstvisie voor Suriname
De VSB zet zich in voor een beter Suriname waar Decent Work de norm is en waar alle werkers de kans krijgen om te floreren in een gezonde en productieve werkomgeving. We geloven dat dit de sleutel is tot duurzame economische groei, welvaart en sociale vooruitgang voor ons land.

Met dank aan onze leden, de Surinaamse werkers en alle partners die zich inzetten voor een betere werkomgeving.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required