De Vereniging van Surinaamse Bedrijven (VSB) was ook deelgenoot van de herdenking van 155 jaar Rechtspraak in Suriname. In dit kader participeerde de VSB op 6 mei 2024  aan een congres georganiseerd door het Centrum voor Democratie en Rechtspleging. De bijeenkomst bood een platform voor diepgaande reflectie op de evolutie van het Surinaamse juridische systeem en zijn cruciale rol in de samenleving.

Met het thema “Rechtspraak TOEN. NU en in de TOEKOMST” werden belangrijke kwesties aangekaart, waaronder de historische ontwikkelingen van de rechtspraak sinds de onafhankelijkheid in 1975 tot aan de grondwetsherziening in 1987. De grondwet, die het recht op een eerlijke behandeling waarborgt door een onafhankelijke rechter, werd geprezen als een belangrijke mijlpaal in de Surinaamse geschiedenis.

Dit was natuurlijk ook een platform waarop verschillende sprekers, afkomstig uit het maatschappelijk middenveld, ook een spiegel voorhielden aan de rechterlijke macht vanuit hun eigen optiek. 

Een centraal punt op dit congres was het belang van vertrouwen als fundament voor een goed functionerend rechtssysteem. De VSB benadrukte dat vertrouwen essentieel is voor economische groei en investeringen, en waarschuwde voor de schadelijke gevolgen van een gebrek aan vertrouwen in de rechtspraak.

Uitdagingen zoals vertragingen, complexiteit en gebrek aan transparantie werden aangehaald als dringende kwesties die moeten worden aangepakt. De VSB pleitte voor modernisering, capaciteitsopbouw en professionalisering van de rechterlijke macht als cruciale stappen om deze uitdagingen aan te pakken.

Bovendien werd de relatie tussen duurzaamheid en rechtspraak benadrukt, met een focus op hoe een goed functionerend rechtssysteem bijdraagt aan duurzame ontwikkeling door middel van rechtszekerheid, bescherming van fundamentele rechten en bestrijding van corruptie.

De toespraak eindigde met een oproep tot samenwerking en verantwoordelijkheid om een rechtssysteem te creëren dat niet alleen aan de eisen van vandaag voldoet, maar ook klaar is voor de uitdagingen van morgen. De VSB benadrukte het belang van efficiëntie, transparantie en vertrouwen als pijlers voor een rechtssysteem dat de Surinaamse samenleving rechtvaardigheid en welvaart biedt.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required