De minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken heeft op woensdag 8 mei 2024 de nieuwe leden van het Arbeidsadvies College geïnstalleerd. Dit college is het hoogste tripartite orgaan dat de minister gevraagd en ongevraagd mag adviseren over arbeidsaangelegenheden. De voorzitter voor deze nieuwe zittingsperiode is voor de tweede keer mevrouw Mohinie Baboelal. Het college heeft zich in de vorige zittingsperiode vooral toegelegd op wetgeving. De minister heeft tijdens de installatie speciaal aandacht gevraagd voor adviezen inzake beleidsaangelegenheden. In dit kader verwees de minister naar het Decent Work Country Programma, waarin voor de arbeidsmarkt prioriteiten zijn vastgelegd.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required