In aanloop naar de 4e Verenigde Naties Conferentie over Kleine Eilandontwikkelingsstaten (SIDS), vond een belangrijke regionale bijeenkomst van Caribische werkgevers plaats. Dit was de eerste fysieke bijeenkomst sinds de COVID-19 pandemie, georganiseerd door de Internationale Organisatie van Werkgevers (IOE). Deze bijeenkomst bood een essentieel platform om de dringende uitdagingen en kansen in de Caribische regio te bespreken.

De Caribische regio kampt met talrijke economische kwetsbaarheden, waaronder een aanzienlijke handelsdeficit, een hoge gevoeligheid voor klimaat schokken, wijdverspreide tekorten aan vaardigheden en hoge jeugdwerkloosheid. Tegen deze achtergrond richtte de IOE regionale bijeenkomst zich op belangrijke thema’s zoals Vaardigheden en Migratie, Klimaatverandering en Bedrijfs weerbaarheid, Economische Diversificatie en Regionale Integratie.

Op de bijeenkomst waren prominente figuren aanwezig, waaronder Sanda Ojiambo van het Global Compact van de Verenigde Naties en Dennis Zulu, de VN-Resident Coordinator. Zij namen deel aan verrijkende dialogen over best practices, belangenbehartiging strategieën en nieuwe initiatieven om duurzame groei in het Caribisch gebied te bevorderen.

Dayenne Wielingen-Verwey, die de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) vertegenwoordigde, presenteerde de initiatieven die de VSB als werkgeversorganisatie heeft ondernomen in de afgelopen jaren. Hier werd met name gefocust op de SDG activiteiten van de VSB, maar ook activiteiten die gerelateerd zijn (zoals onderwijs engagement, betrokkenheid bij arbeidsmarktbeleid etc). 

Wayne Chen, voorzitter van de Jamaica Employers’ Federation, onderstreepte de noodzaak van open, transparante en collaboratieve beleidsvorming om economische groei voor SIDS te waarborgen. “Digitale transformatie en jeugd empowerment zijn cruciaal voor de toekomst van onze regio,” verklaarde hij, terwijl hij opriep tot oprechte betrokkenheid van de overheid met de private sector om samenwerking te bevorderen en silo’s tussen belanghebbenden af te breken.

Naast deze discussies hadden Caribische werkgevers de gelegenheid om met Rebeca Grynspan, secretaris-generaal van UN Trade and Development (UNCTAD), in gesprek te gaan. Zij benadrukte het belang van regionale handels capaciteiten als de meest effectieve weg naar duurzame ontwikkeling en economische groei. Evenzo benadrukte Joni Musabayana, directeur van het Caribisch Kantoor van de Internationale Arbeidsorganisatie, het belang van eenheid onder de tripartiete constituenten om wereldwijde onderhandelingen te beïnvloeden en economische ontwikkeling te stimuleren.

De aanstaande VN SIDS4 Conferentie zal een cruciaal platform bieden om praktische oplossingen te formuleren, waarbij leiders uit verschillende sectoren worden verenigd. De inzet van Caribische werkgevers om op alle niveaus te pleiten voor beleidsontwikkeling en omgevingen te koesteren die bevorderlijk zijn voor duurzame bedrijven, blijft onwrikbaar.

De IOE sprak haar dank uit aan de Caribische Werkgevers Confederatie, de Antigua en Barbuda Werkgevers Federatie en de EU voor hun samenwerking bij het faciliteren van deze cruciale regionale bijeenkomst. De bijeenkomst onderstreepte de noodzaak van voortdurende dialoog en partnerschap om de unieke uitdagingen waarmee SIDS worden geconfronteerd aan te pakken en veerkrachtige, duurzame economische groei te bevorderen.

Naarmate de conferentie nadert, zal de rol van de private sector in het bevorderen van inclusieve economische groei en ontwikkeling cruciaal zijn, met name op het gebied van werkgelegenheid, vaardigheidsontwikkeling en economische diversificatie. De gezamenlijke inspanningen van Caribische werkgevers en hun wereldwijde partners zullen van essentieel belang zijn voor het vormgeven van een duurzame toekomst voor de regio.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required