De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft op dinsdag 28 mei 2024 deelgenomen aan de eerste consultatieronde voor de formulering van de Groene Ontwikkelingsstrategie (GDS) van Suriname. De bijeenkomst, georganiseerd door het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu.

De Groene Ontwikkelingsstrategie is gericht op het verantwoord benutten en beschermen van Suriname’s natuurlijke rijkdommen, met als doel de duurzame ontwikkeling van het land te bevorderen. Suriname, met zijn unieke positie als een land met een netto negatieve CO2-uitstoot, staat voor de uitdaging om economische groei te realiseren zonder de ecologische voetafdruk te vergroten.

Namens de VSB brachten Arianne de Bye (Bestuurslid) en Onderdirecteur Kamlesh Ganesh diverse aandachtspunten naar voren tijdens de consultatie. Zo benadrukten zij het belang van effectief afvalbeheer in Suriname, gezien de impact ervan op het milieu. Daarnaast wezen zij op de noodzaak om de Groene Ontwikkelingsstrategie te alignen met de Just Transition Strategie van het Ministerie van Arbeid, binnen het Decent Work Country Programma, en met de sociale bescherming initiatieven van het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ).

Een belangrijk discussiepunt betrof de rol van werkgeversorganisaties in de context van een groene ontwikkelingsstrategie. De VSB benadrukte dat aandacht voor arbeidsmarktontwikkelingen cruciaal is, en dat dit aspect verder uitgediept moet worden binnen Cluster 2 van de GDS.

De VSB waardeerde de professionele aanpak van het project, maar waarschuwde tegen het risico van een ‘papieren tijger’. Er werd gepleit voor een communicatiestrategie die de continuïteit van de GDS waarborgt, zelfs bij wisselingen van regeringen. 

Daarnaast besprak de VSB onderwerpen zoals het belang van onderwijs en bewustwording rond de Groene Ontwikkelingsstrategie, en het behoud van biodiversiteit in Suriname. Specifieke standaarden voor bedrijven werden aangekaart, evenals de milieuvervuiling door de agrarische sector, vooral door het dumpen van flesjes met restanten van medicijnen en bestrijdingsmiddelen.

Een cruciale vraag tijdens de consultatie was of Suriname zijn status als netto negatieve emissie land wil behouden of bereid is deze status op te geven ten gunste van meer industriële ontwikkeling en werkgelegenheid. De VSB benadrukte dat alle consequenties van verschillende handelingen in de modellering van de strategie meegenomen moeten worden om tot een weloverwogen nationale beslissing te komen. Dit zou Suriname ook in staat stellen om afspraken met andere landen te maken over bijvoorbeeld het kapitaliseren van de bosgebieden.

Deze eerste sessie markeerde het begin van een reeks consultaties, met de hoop de Groene Ontwikkelingsstrategie tegen het einde van het jaar af te ronden. De VSB ziet uit naar verdere samenwerking en het leveren van een constructieve bijdrage aan dit belangrijke nationale initiatief.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required