Het elfde SEOB-bulletin rapporteert over de voortgang van het IMF-programma en de bijbehorende economische ontwikkelingen in Suriname. De SEOB monitort en adviseert de regering bij de implementatie van het IMF-programma en het economisch herstelplan, waarbij gebruik wordt gemaakt van prestatie-indicatoren.

Belangrijkste Ontwikkelingen
De wisselkoersen voor vreemde valuta daalden verder in april 2024. De inflatie steeg in maart 2024 naar 26,8% jaar-op-jaar, wat mede te wijten is aan verhoogde nutstarieven. De economische activiteit vertoonde verdere verbetering, vooral in de bosbouw en horeca, maar de netto overheidsuitgaven blijven hoog, wat de SRD-basisgeldhoeveelheid (M0) beïnvloedt. De spaar- en leenrentes blijven hoog vergeleken met het vorige jaar, maar daalden marginaal in maart 2024. De bruto internationale reserve bedroeg in maart 2024 USD 1,37 miljard met een importdekking van 7,4 maanden. De schuldquote daalde naar 131,8% van het BBP, geholpen door dalende wisselkoersen. Er waren verbeteringen in overheidsuitgaven, maar de BTW-inkomsten blijven achter.

Status van IMF-maatregelen:
Volgens tabel 1 is 60,5% van de IMF-maatregelen afgerond, 24,3% in uitvoering, en 15,1% valt onder ‘overig’ (uitgesteld of nog niet gestart). De voortgang is teruggelopen ten opzichte van de vorige maand door de uitbreiding met nieuwe maatregelen, waarbij de nadruk ligt op anti-corruptie en bestuurlijke verbeteringen.

Urgente Maatregelen
Enkele belangrijke maatregelen die onmiddellijke aandacht vereisen, zijn onder andere het opzetten van een elektronisch handelsplatform voor valutatransacties, een wetswijziging van de Deviezenverordening 1947, het ontwikkelen van een herkapitalisatieplan voor de Centrale Bank van Suriname (CBvS), en de publicatie van CBvS jaarverslagen voor 2020-2022. Andere maatregelen omvatten het invoeren van een nieuwe aanbestedingswet en het herzien van overheidsuitgaven voor sociale bescherming.

Evaluatie Overheidsfinanciën 2023
De primaire rekening van de overheid verbeterde naar 1,3% van het BBP aan het eind van 2023, ondanks dat dit lager was dan begroot. De totale rekening verslechterde echter naar -1,7% van het BBP door hogere rentebetalingen. De belastinginkomsten bleven achter, voornamelijk door lage BTW-inkomsten en inefficiënties bij de belastingdienst. De uitgaven over 2023 waren gericht op bezuiniging, met dalende personele uitgaven, maar rentebetalingen namen toe.

Recente Economische Ontwikkelingen
De economische activiteit is al enkele maanden in een opwaartse trend, vooral in de bosbouw en horeca, hoewel de handel nog herstellende is van een afname in de koopkracht. De inflatie in maart 2024 steeg door de verhoging van nutstarieven, terwijl de kerninflatie daalde. Wisselkoersen bleven dalen, wat invloed heeft op zowel exporteurs als de overheidsschulden.

Vooruitzichten en Aanbevelingen
Voor de toekomst is verbetering van de institutionele capaciteit en belastinginning cruciaal. De aanpassing van nutstarieven moet gepaard gaan met compensatie voor kwetsbare groepen. Fiscale discipline is essentieel om bestedingsdruk te voorkomen. De SEOB pleit voor een opvolgend IMF-programma om institutionele versterking te waarborgen en benadrukt het belang van naleving van AML/CFT-aanbevelingen voor een gunstig investeringsklimaat. De SEOB benadrukt het belang van een sterke en integere belastingdienst, fiscale discipline, en de strijd tegen corruptie om duurzame economische groei te bevorderen.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required