Op de Algemene Ledenvergadering van de Surinaamse Bankiersvereniging op dinsdag 28 mei 2024 hebben bestuursverkiezingen plaatsgevonden, waarbij  volgens de vorige bestuurssamenstelling respectievelijk de heren Alexander van Petten, directielid van de Surinaamsche Bank N.V.  als voorzitter, Terence Gonesh (Directielid Surichange Bank N.V.) als ondervoorzitter, Eblein Frangie (Directielid Finabank N.V.) als secretaris en mevrouw Maureen Badjoeri (Directielid Trustbank Amanah) als penningmeester bij acclamatie zijn herkozen. 

Alexander van Petten dankte de leden voor het mandaat dat wederom gegeven is aan het nieuwe bestuur. 

De nieuw gekozen voorzitter sprak zijn waardering en dank uit aan de leden voor de verleende ondersteuning en participatie in de afgelopen bestuursperiode. 

Er mag van het bestuur voortzetting van de positieve inbreng met dezelfde toewijding worden verwacht. Er zal verder invulling worden gegeven aan reeds gestelde en nieuw gepresenteerde strategische doelen waaronder: verbetering van de positie van de bankensector door meer samen te werken en eenduidiger beleid naar de klant te hebben, meer aandacht voor duurzaamheid, verbetering van de financiële inclusiviteit door de drempel naar banken te verlagen en het verbeteren van het Betaallandschap. 

Tenslotte gaf de herkozen voorzitter aan dat er binnenkort een Strategisch Beleidsplan zal worden voorbereid welke moet resulteren in het bewerkstelligen van de bovengenoemde verbeteringen.

De VSB feliciteert de Surinaamse Bankiersvereniging en wenst haar veel succes. 

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required