Bevordering van sociale rechtvaardigheid voor iedereen en overal

De Global Coalition for Social Justice is een baanbrekend initiatief gericht op het intensiveren van collectieve inspanningen om dringende tekorten in sociale rechtvaardigheid aan te pakken en de uitvoering van de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling, de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en de Agenda voor Waardig Werk te versnellen. Op 13 juni 2024 vond het Inaugureel Forum van de Global Coalition for Social Justice plaats ter gelegenheid van de 112de International Labour Conference. De opening werd verricht door Gilbert F. Houngbo, Director-General van de ILO. Dit forum creëert een samenwerkingsruimte voor actie, dialoog en belangenbehartiging, waarin partners individuele en collectieve kansen voor concrete acties en tastbare resultaten vormgeven. Het uiteindelijke doel is om een groter evenwicht te bereiken tussen de economische, sociale en ecologische dimensies van duurzame ontwikkeling, om ongelijkheid en armoede aanzienlijk te verminderen en om essentiële behoeften en kansen wereldwijd te vervullen.

Van een onzekere wereld naar investeringen en beleidscoherentie
Overlappende crises en de versnelling van lange termijn structurele economische transformaties maken het moeilijker om sociale rechtvaardigheid en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen te bereiken. Sociale rechtvaardigheid zorgt ervoor dat samenlevingen en economieën beter functioneren, vermindert armoede, ongelijkheden en sociale spanningen, en speelt een belangrijke rol bij het bereiken van gedeelde welvaart, stabiliteit voor vrede en inclusievere en duurzame sociaal-economische ontwikkeling. Het streven naar sociale rechtvaardigheid, dat centraal staat in het grondwettelijke mandaat van de IAO, gaat duidelijk verder dan de arbeidswereld en vereist de betrokkenheid van het gehele multilaterale systeem.

De weg naar sociale rechtvaardigheid
De Coalitie is een vrijwillig platform voor overheden, werkgevers- en werknemersorganisaties, internationale en regionale organisaties, financiële instellingen en ontwikkelingsbanken, ondernemingen, internationale niet-gouvernementele organisaties en academische instellingen, die zich inzetten voor de bevordering van sociale rechtvaardigheid en deelnemen aan gezamenlijke inspanningen om gedeelde doelen te bereiken. De Coalitie benut de samenwerking tussen partners om de unieke sterke punten van elke deelnemer te versterken, en adresseert sociaal rechtvaardigheid uitdagingen op een uitgebreide en coherente manier. De Coalitie fungeert zo als een platform om verhoogde politieke inzet te genereren en concrete acties te bevorderen ter ondersteuning van nationale prioriteiten.

Een vrijwillige Coalitie om sociale rechtvaardigheid te bevorderen

De Coalitie zal:

  • Een samenwerkingsruimte creëren waarin partners de krachten bundelen om individuele en collectieve acties vorm te geven, met een focus op sociale rechtvaardigheid en waardig werk, gericht op het achterlaten van niemand en het versnellen van de uitvoering van de 2030 Agenda ter ondersteuning van nationale prioriteiten. De samenwerking benadering zal ervoor zorgen dat de sterke punten en expertise van elke partner maximaal worden benut om echte verandering teweeg te brengen, waardoor de impact van hun acties en relevantie bij het aanpakken van de geïdentificeerde behoeften wordt versterkt, en resultaten worden bereikt die verder gaan dan wat individueel mogelijk is.
  • Pleitbezorging Inspanningen verhogen om de dimensie van sociale rechtvaardigheid op te nemen in de internationale, regionale en nationale politieke debatten.
  • Dienen als een platform voor het genereren van analytisch en statistisch onderzoek (inclusief via een terugkerend rapport over de staat van sociale rechtvaardigheid in de wereld), evenals voor multilaterale samenwerking en kennisuitwisseling, met behulp van een webgebaseerd platform als opslagplaats van goede praktijken en verhoogde beleidscoherentie op het gebied van sociale rechtvaardigheid en waardig werk.

Gebieden van onmiddellijke actie
De thematische ontwikkeling van de Coalitie zal worden opgebouwd op basis van de gemeenschappelijke prioriteiten en kansen die gezamenlijk door de partners zijn geïdentificeerd, te beginnen met:

  • Ongelijkheid, discriminatie en uitsluiting aanpakken.
  • Arbeidsrechten als mensenrechten realiseren, menselijke waardigheid waarborgen en basisbehoeften vervullen.
  • Toegang tot en capaciteiten voor productieve en vrij gekozen werkgelegenheid en duurzame ondernemingen uitbreiden.
  • Bescherming bieden en veerkracht opbouwen.
  • Rechtvaardige transities en de sociale dimensie van duurzame ontwikkeling, handel en investeringen versterken.
  • Instellingen voor sociale dialoog versterken.

Het Forum bracht meer dan 250 partners van de Coalitie samen, tijdens de 112e Zitting van de ILC in het Palais des Nations in Genève. Het Forum was ook toegankelijk voor partners van de Coalitie en door de ILO geaccrediteerde tripartite delegaties bij de ILC, waaronder de VSB. Het programma van het Inaugurele Forum is gestructureerd als een voortzetting van de lopende samenwerking die door de partners is geïnitieerd voor de thematische ontwikkeling van de Coalitie.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required