Vanaf 2023 biedt de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB) meer financieringsmogelijkheden voor bedrijven met de introductie van het Productie Krediet Fonds (PKF). Dit fonds stelt ondernemers in staat om geld te lenen tegen gunstige en soepelere voorwaarden voor de start of uitbreiding van hun bedrijf. Het primaire doel is om productie te stimuleren die import vervangt, goederen exporteert of waarde toevoegt aan de Surinaamse economie. Bedrijven die bijdragen aan de bevordering van toerisme in Suriname komen ook in aanmerking voor dit fonds.

Maximale Leenbedrag en Voorwaarden

Het PKF maakt het mogelijk om maximaal 5 miljoen SRD te lenen met een looptijd van maximaal 15 jaar en een rente van slechts 5 procent. Een aantrekkelijke ‘grace periode’ van maximaal 12 maanden voor renteaflossing en maximaal 24 maanden voor de aflossing van de lening biedt bedrijven de broodnodige ademruimte. Dit lage rentetarief en de flexibele terugbetalingsregelingen maken het mogelijk voor bedrijven om te investeren in onder andere de modernisering van apparatuur en technologie, wat essentieel is voor de uitbreiding van hun productieactiviteiten.

Financieringsdoelen

Uit het PKF kunnen verschillende soorten investeringen worden gefinancierd, waaronder:

  • Nieuwe investeringen
  • Uitbreidingsinvesteringen
  • Vervangingsinvesteringen
  • Werkkapitaalfinanciering

Specifieke Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor financiering uit het PKF, moet een bedrijf aan enkele specifieke voorwaarden voldoen:

  • Het bedrijf moet voor minimaal 50 procent in Surinaamse handen zijn.
  • Een eigen bijdrage van 10 procent van het financieringsbedrag is vereist. Dit kan in de vorm van liquide middelen, kennis, equipment en andere projectgerelateerde bijdragen zijn.
  • Er moet een volledig ingevuld aanvraagformulier worden overlegd.

Uitsluitingen

Het PKF sluit bepaalde subsectoren uit van financiering. Handel en de primaire sectoren zoals landbouw, veeteelt en visserij komen niet in aanmerking. De verwerkingsindustrie binnen de agrarische sector, vanwege zijn extra waardetoevoeging, komt daarentegen wel in aanmerking voor financiering.

Samenvatting van PKF

Kenmerk Details
Doelgroep Middelgrote ondernemers
Maximale lening SRD 5 miljoen
Eigen inbreng 10%
Looptijd 15 jaar
Grace periode rente 1 jaar
Grace periode aflossing 2 jaar
Rente 5% per jaar

Met deze nieuwe financieringsmogelijkheden wil de NOB de economische groei stimuleren door middel van verbeterde productiecapaciteit en verhoogde export, wat uiteindelijk bijdraagt aan een sterkere en meer veerkrachtige Surinaamse economie.

Lees meer: https://www.nob.sr/ 

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required