De jaarlijkse bijeenkomst van de lidstaten van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) heeft stappen gemaakt in de regulering van biohazards, een evaluatie van arbeidsomstandigheden in de zorgsector en de cruciale rol van fundamentele beginselen en rechten in een snel veranderende arbeidswereld.

Tijdens de 112e Internationale Arbeidsconferentie (ILC) hebben de afgevaardigden de eerste stap gezet naar de eerste internationale norm voor biologische gevaren op de werkplek.

Momenteel bestaat er geen internationale regelgeving die zich specifiek richt op biologische gevaren in de werkomgeving. De consultaties zullen worden voortgezet tijdens de volgende ILC, bij de tweede zitting van de Normstellende Commissie voor Biologische Gevaren. Deze besprekingen kunnen resulteren in een nieuwe Conventie en/of Aanbeveling, die de eerste internationale arbeidsnorm zou zijn sinds het recht op een veilige en gezonde werkomgeving werd verheven tot een Fundamenteel Principe en Recht op Werk.

Tijdens de slotceremonie prees de directeur-generaal van de ILO, Gilbert F. Houngbo, de “intense, productieve en rijke” debatten die de besprekingen van de ILC hebben ondersteund.

“We worden geconfronteerd met aanhoudende onzekerheid en ongelijkheid, evenals informaliteit in de wereld,” vertelde hij de afgevaardigden, toevoegend dat de besprekingen “één cruciaal aspect hebben bevestigd. We moeten handelen; niets doen is geen optie.”

“U heeft gereageerd op mijn oproep… om sociale rechtvaardigheid tot de basis te maken voor duurzame vrede, gedeelde welvaart, gelijke kansen en een rechtvaardige transitie,” zei hij.

Daarnaast heeft de ILC een resolutie goedgekeurd die door de Algemene Discussiecommissie over Fatsoenlijk Werk en de Zorgeconomie was voorgesteld. De resolutie omvat een verzoek aan de directeur-generaal om een actieplan voor fatsoenlijk werk en de zorgsector voor te bereiden ter ondersteuning van de conclusies van de commissie en om die conclusies mee te nemen in toekomstige programma- en begrotingsvoorstellen van de ILO.

De conclusies bieden een gemeenschappelijk begrip van de zorgsector, de leidende principes en de betrokken actoren. Ze bevestigen dat arbeid in de zorgsector geen handelswaar is en dat alle zorgverleners fatsoenlijk werk moeten hebben. Ze stellen ook dat een goed functionerende en robuuste zorgsector een cruciale rol speelt in het opbouwen van veerkracht bij crises en bijdraagt aan sociale en economische ontwikkeling. De conclusies bieden beleidsaanbevelingen en bevestigen de wereldwijde leidende rol van de ILO in het bevorderen van fatsoenlijk werk in de sector op mondiaal, regionaal en nationaal niveau.

De 112e ILC vond plaats in Genève van 3-14 juni 2024. De conferentie werd bijgewoond door meer dan 4900 afgevaardigden, die regeringen, werkgevers- en werknemersorganisaties vertegenwoordigden. De ILC is de jaarlijkse bijeenkomst van de 187 lidstaten van de IAO, de gespecialiseerde VN-organisatie voor de arbeidswereld.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required