Op 26 juni vond, op initiatief van het nationale SDG Platform in Suriname, het tweede CEO SDG Breakfast plaats, een evenement dat opnieuw bedrijven samenbracht om hun betrokkenheid bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) te bespreken en te versterken. 

Terugblik en Opening
De ochtend begon met een korte terugblik op de toezegging van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) om een twee pagina’s tellend document te publiceren over de SDG-inspiratie. Dit document, dat de motivatie van bedrijven om bij te dragen aan de SDG’s belicht, werd toegelicht door VSB-onderdirecteur Kamlesh Ganesh en vervolgens voor distributie aangeboden.

Presentaties
Mario Merhai, CEO van Assuria Verzekeringen, presenteerde de inspanningen van de Assuria Group. Hij benadrukte hoe waardevol het was voor Assuria om kennis te delen en te leren van andere bedrijven.

“Het was voor Assuria een mooie kans om kennis op het stuk van SDG/ESG te delen en om te leren van andere bedrijven die daar waren,” aldus Merhai.

Daarna volgde een presentatie van Gerard den Dekker, enerzijds als vertegenwoordiger van de private sector in het nationale SDG Platform en anderzijds als directeur van United Caribbean Contractors (UCC), onderdeel van de Baitali Group. Hij besprak de duurzaamheidsactiviteiten van UCC en benadrukte het belang van data-gedreven sturing en internationale benchmarks.

“De belangrijkste zaken die we op deze SDG CEO Breakfast meekregen waren: meten is weten, we moeten sturen op basis van data en ambitieuze targets stellen ,” aldus Den Dekker.

Als vertegenwoordiger van de private sector in het nationale SDG Platform gaf Den Dekker aan dat het belangrijk is om concrete vervolgstappen te nemen en gezamenlijk te werken aan een “SDG pledge”, gebaseerd op de SDGs, de basis uitgangspunten van het zogenoemde “Environmental, Social & Governance (ESG) beleid” en de “10 principles of the UN Global Compact” (https://unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles ).

De presentaties werden afgesloten met een woord van Ravi Patadin, voorzitter van de Orde van Raadgevende Ingenieurs in Suriname (O.R.I.S.). Patadin richtte zich vooral op hoe ingenieurs in Suriname historisch invulling hebben gegeven aan duurzaamheid, zelfs voordat de SDG’s in beeld waren.

Samenwerken voor Duurzaamheid
Het CEO SDG Breakfast biedt steevast een platform om te zien hoe bedrijven hun strategieën afstemmen op de SDG’s en duurzaamheid integreren in hun bedrijfsvoering. Het is bemoedigend om te zien hoe bedrijven openlijk initiatieven en ervaringen met elkaar delen. Dit evenement benadrukt het belang van samenwerking en kennisuitwisseling om gezamenlijke duurzaamheidsdoelen te bereiken.

Het tweede CEO SDG Breakfast werd mogelijk gemaakt door de bijdragen van Assuria Verzekeringen en United Caribbean Contractors (UCC).

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required