Van 24 tot en met 28 juni 2024 organiseerde de Kamer van Koophandel van Aruba een Export- en Investeringsmissie naar de Republiek Suriname. Deze missie omvatte een delegatie van ongeveer tien Arubaanse ondernemers die actief zijn in diverse sectoren en die geïnteresseerd zijn in het aangaan van zakelijke relaties met lokale bedrijven in Suriname.

Het voornaamste doel van deze missie was het verkennen van zakelijke mogelijkheden en het bevorderen van handelsbetrekkingen tussen Aruba en Suriname. De delegatieleden hadden de kans om deel te nemen aan B2B-bijeenkomsten, die waren georganiseerd door de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB). Deze sessies boden een platform voor het uitwisselen van informatie, het opbouwen van netwerken en het identificeren van potentiële samenwerkingsverbanden. De delegatie bestond uit bedrijven die actief zijn in de branches agro, handel, consultancy, logistiek, Industrie, bouw en constructie, ICT, hout en meubels.

De B2B-sessies hebben geleid tot waardevolle contacten en een beter begrip van de Surinaamse markt en haar mogelijkheden. De Arubaanse ondernemers hebben diverse kansen geïdentificeerd voor samenwerking en investering, en er zijn concrete stappen gezet om deze relaties verder uit te bouwen. De handelsmissie heeft niet alleen bijgedragen aan de economische betrekkingen tussen Aruba en Suriname, maar ook aan de versterking van de regionale samenwerking in het Caribisch gebied. De positieve resultaten van deze missie zullen ongetwijfeld een solide basis vormen voor toekomstige handels- en investeringsinitiatieven tussen beide landen.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required