Het is even rustig geweest, geen uitdagingen? Nee, was het maar zo, maar het was even een periode om met andere zaken bezig te zijn. De management uitdagingen blijven en dus blijven we erover praten!

En als we praten bedoelen we eigenlijk een gesprek.

Wat houdt u bezig als manager? Waar loopt u tegenaan?

Wat is een uitdaging waar u als manager graag aandacht voor vraagt.

Duidelijk is dat in de serie Hedendaagse Management Uitdagingen de zaken veelal bekeken worden vanuit een HR invalshoek.

Dat is natuurlijk niet zo vreemd aangezien we toch vaak zeggen: de mens is de hoeksteen van de organisatie.

Gelijkertijd weten we dat de grootste uitdaging daarbij toch wel is dat velen van ons niet exact kunnen benoemen wat daarmee bedoeld wordt!

Want wat zeggen we en als we dat al zouden weten, wat doen we met die wetenschap?

Wanneer we daar geen inzicht in krijgen, dan zal deze hoeksteen altijd de grootste uitdaging van de manager blijven!

In de vorige column was er nog zo’n wijsheid:

Zonder de  juiste aandacht voor de mens

draaien systemen, processen en procedures niet zoals dat zou moeten.

Het zijn de mensen in de organisatie die zorg dragen

dat het geheel meer is dan de som der delen.

In de nieuwe serie gaan we dat verder uitwerken. Die woorden maken duidelijk waarom HR het hart is van de organisatie.

Klinkt wel geweldig wijs toch en is zeker waar! Helaas is het zo dat ware wijsheden niet automatisch een oplossing bieden. Wat voor veel wijsheden in een quote geldt is dat er een vertaling naar de praktische realiteit uit moet voortvloeien, en dan zijn we weer terug bij de uitdaging.

Even een tussendoortje:

Niet het gekwaak, maar het vliegen van de wilde eend, doet een kudde eenden vliegen en volgen. (Chinees gezegde)

Dus we gaan praktisch aan de slag met : de juiste aandacht voor de mens.

Waar hebben we het dan over? Zoals eerder gezegd, het begint bij de mens zelf. Vanuit welke achtergrond wordt door de leiding een medewerker in een organisatie bekeken? Als een kostenpost? Als een (ruwe) diamant? Als een uitvoeringsorgaan? Als een mens? Als een noodzakelijk kwaad? Als een vriend? Of als een partner, ga zo maar door.

Het uitgangspunt dat de leiding daarbij volgt is van grote invloed op de beantwoording van de vraag: Wat is de juiste aandacht voor de mens?

Als we duidelijkheid krijgen over onze eigen manier van denken, over onze eigen uitgangspunten, dus over ons eigen hart, dan wordt de uitdaging steeds kleiner. Belangrijke reden voor de gedachte dat een uitdaging groot lijkt is vaak omdat we niet weten hoe het aan te pakken en…. hoe het ontvangen wordt.

Want het is natuurlijk twee-richting verkeer: Als manager heb je je verantwoordelijkheid in het oplossen van de uitdaging, maar vergeet niet dat ook de medewerker een eigen verantwoordelijkheid heeft om in de juiste organisatie, met de juiste taken op de juiste manier aan de slag te zijn!

Ook daar moeten alle betrokkenen zich van bewust zijn. De manager heeft daarbij natuurlijk een heel andere positie en zal zeker beseffen dat het voor de medewerker belangrijk is om zich voldoende veilig te voelen om zichzelf te kunnen zijn en de eigen talenten in te zetten.

Weer iets anders: Veilig voelen, wat is daar dan de bedoeling van? Daar komen we op terug in een van de volgende columns. Veel te bespreken!!!

Blijf denken, wees kritisch en laat uw stem horen en vergeet niet:

Human Heart from the Start

Reina Kolf-Telgt, HR Potential Development Advisor, met meer dan 30 jaar HR ervaring in Change/HR management & Development

Tell us: Which SDGs most appeal to your organization?

View Results

Loading ... Loading ...

WHEN IS IT THE RIGHT TIME FOR MY BUSINESS TO CONTRIBUTE TO THE SDGS?

View Results

Loading ... Loading ...

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required