De VSB heeft op 27 oktober 2022 haar regulier onderhoud gehad met de minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Minister Steven Mac Andrew zat er aan, samen met zijn staf. VSB was vertegenwoordigd door Bestuurslid Rekha Bissumbar, ondersteunt door Deputy Director Kamlesh Ganesh en Liaison Officer Seran Naarden.  Er is over een aantal onderwerpen gesproken die de arbeidswereld raken. 

Nieuwe Wetgeving
Het Ministerie treft momenteel bijvoorbeeld voorbereidingen voor een vlotte implementatie van de wetten: ‘Geweld en Seksuele Intimidatie Arbeid’ en ‘Gelijke Behandeling Arbeid’. Hiertoe heeft minister Mac Andrew tijdens een werkoverleg met leidinggevenden en staffunctionarissen van relevante afdelingen van zijn ministerie op dinsdag 18 oktober 2022 de nodige instructies gegeven over de uitvoering van de twee wetten. 

De onderdelen die vooral betrokken zullen zijn bij de implementatie van deze wetten zijn: het directoraat Arbeidsinspectie voor de naleving en handhaving van de wetten, het onderdirectoraat Juridische en Internationale Zaken (JIZ) voor de voorbereiding van onder andere de staatsbesluiten die worden genoemd in de wetten en de Communicatie Unit die uitgebreid en landelijk voorlichting zal geven over de wetten. Voor werkgevers- en werknemersorganisaties zullen speciale presentaties worden gehouden. Voorafgaand aan de implementatie van deze wetten zullen de arbeidsinspecteurs en de voorlichting medewerkers worden getraind in hoe de wetten toe te passen in de praktijk en hoe de verschillende artikelen geïnterpreteerd dienen te worden. Ook zullen de arbeidsinspecteurs worden geïnstrueerd over naleving en handhaving. 

Arbeidsmarkt Beleid
Mw. Naomi Esajas, Onderdirecteur Arbeidsmarkt gaf middels een presentatie een overzicht van de arbeidsmarkt situatie. Geschatte informaliteit van de Surinaamse economie bijvoorbeeld is conform de recent beschikbare cijfers ruim 54 % van de Nationale BBP. De Arbeid Participatorio was in 2021 :mannen: 60,2 % /vrouwen: 37,4 %.

Enkele belangrijke toekomst prioriteiten zijn: 

  • Afstemming onderwijs/trainingsaanbod op de vraag zijde van de arbeidsmarkt ;
  • Verbeteren van arbeidsmarktinformatie  en de toegang daarvan (data en data-analyse);
  • Zorgen voor een goede afstemming van vraag naar en aanbod van arbeid;
  • Stroomlijning van activeringsmaatregelen met sociale uitkeringen.

Occupational Safety and Health
Met de minister werd ook gesproken over Occupational Safety and Health.  Tijdens de International Labour Conference eerder dit jaar,  heeft de Commissie General Affairs, waar de VSB ook aan heeft bijgedragen, de resolutie aangenomen om veiligheid en gezondheid op het werk als nieuw beginsel op te nemen in de ILO-verklaring van 1998 inzake fundamentele beginselen en rechten op het werk, en om Verdrag 155 en Verdrag 187 als fundamentele verdragen te erkennen. 

De Groep Werkgevers heeft herhaaldelijk gewezen op de belangrijke gevolgen die een dergelijke brede opneming zal hebben voor regeringen en werkgevers, niet alleen binnen maar ook buiten de context van de ILO.

De Arbo wet is momenteel in De nationale Assemblee. De VSB heeft erop aangedrongen te willen participeren in alle discussies rond de aanname van deze wet en de ratificatie van de verdragen. 

Verder is er gesproken over wel of geen noodzaak voor een Arbeidskamer, de wijziging van de Ontslagwet en de Wet regarderende Uitzendkrachten.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required