De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft onlangs een cruciaal overleg gevoerd met Christian De la Medina Soto en Delfina Muller, vertegenwoordigers van de Wereldbank. De focus van het gesprek lag op het SURGE-programma en uitdagingen in doing business in Suriname.

SURGE-programma en Duurzame Sectorontwikkeling
Het bezoek van de Wereldbankvertegenwoordigers aan Suriname draaide om het SURGE-programma. Voorzitter Rekha Bissumbhar benadrukte de inzet van de Vereniging om duurzame sectoren te ontwikkelen, met specifieke aandacht voor de agrarische sector, toerisme en Business Process Outsourcing (BPO). De VSB streeft naar aanzienlijke verbeteringen in deze sectoren in de komende twee jaar. Het SURGE programma kan hier een belangrijke bijdrage in leveren. Lees hier meer over het SURGE-programma.

Recente gesprekken tussen de VSB, de Surinaamse overheid en andere belanghebbenden hebben zich gericht op het identificeren van uitdagingen en knelpunten met betrekking tot de export van landbouwproducten. Hierbij is met name aandacht besteed aan kwaliteitsstandaarden/inspectie. Een dringende behoefte aan koelopslagfaciliteiten is geïdentificeerd als cruciaal om de export van landbouwproducten te waarborgen.

Logistieke Uitdagingen
Transport en logistiek in de regio zijn andere kritieke kwesties die zijn besproken, met name in de context van Suriname en Frans-Guyana. Het potentieel van de veerhaven/dok als een knooppunt voor de levering van goederen van Suriname naar Frans-Guyana werd onderstreept. Daarnaast werd benadrukt dat de bouw van een brug naar Guyana van essentieel belang is om de regionale handel te vergemakkelijken.

Initiatieven voor Kwaliteit en Rol van de VSB
Er is gesproken over een platform met diverse initiatieven voor kwaliteitsverbetering in de genoemde sectoren. De VSB heeft toegezegd hierin een actieve rol te spelen door bijvoorbeeld ISO-certificeringen en standaarden te bevorderen. Partnerschappen met verschillende instellingen zullen worden nagegaan, en de VSB zal een platform creëren voor de uitwisseling van informatie en samenwerking.

Business Ready-initiatief
Een ander belangrijk onderwerp van discussie was de ‘Ease of Doing Business’-ranglijst die is komen te vervallen. De Wereldbank presenteerde het nieuwe Business Ready-initiatief, een vlaggenschiprapport dat het zakelijke klimaat en de investeringsomgeving in economieën wereldwijd beoordeelt. Met een nieuwe methodologie, inclusief gender- en milieugerelateerde indicatoren die betrekking hebben op de levenscyclus van bedrijven, zal de eerste B-READY-rapportage in 2024 worden gelanceerd. Suriname zal naar verwachting in 2025 deelnemen.

Gratis Archief Publicaties 

Wist je dat de VSB een rijke geschiedenis heeft vastgelegd in verschillende publicaties. We koesteren deze waardevolle stukjes geschiedenis en willen graag onze passie delen met gelijkgestemden. In ons archief hebben we enkele prachtige oude edities van onze publicaties bewaard. Deze bevatten inzichten, verhalen en ervaringen die de evolutie van werkgeverschap weerspiegelen. Als jij geïnteresseerd bent in het verkennen van deze historische stukken en een dieper begrip wilt krijgen van de ontwikkelingen in de arbeidswereld, nodigen we je uit om je belangstelling te tonen! Stuur ons een bericht op info@vsbstia.org als je graag enkele exemplaren zou willen bemachtigen.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required