De Alliantie voor Decent Work voor Personen met een Beperking, welke op 27 februari 2018 is opgericht, heeft op dinsdag 18 juni een database gelaunched, welke bestemd is voor de registratie van personen met een beperking, die aan de slag willen als werknemer of ondernemer.

“De VSB Directeur, de heer Steven Mac Andrew, benadrukte in een
korte statement, dat het doel van de Alliantie is om te helpen om Sustainable Development Goal nummer 8 een werkelijkheid te laten worden in Suriname voor de doelgroep, namelijk personen met een beperking.”

De VSB Directeur benadrukte eveneens, dat de database de Alliantie niet alleen in staat zal stellen om een beter beeld te krijgen van de omvang van de groep werkzoekenden, maar ook informatie zal verschaffen over het aantal personen, dat is geholpen aan werk of om een bedrijf op te zetten. De heer Mac Andrew benadrukte tenslotte, dat de slogan van de Alliantie net als de Sustainable Development Goals is ‘Leave no one Behind’ en dat de database hiervoor een uitstekend monitoringsmiddel is.

Toespraak United Nations Development Programme (UNDP)

Dr. Armstrong Alexis, Acting Resident Representative van de United Nations Development Programme (UNDP), ging in zijn toespraak in op de rechten van personen met een beperking, zoals onder andere vastgelegd in de Convention on the Rights of Persons with Disabilities. De heer Alexis benadrukte, dat het noodzakelijk is dat nagegaan wordt wat de ‘ability of a person with a disability’ is, zodat die persoon werk kan vinden om ook een menswaardig bestaan op te bouwen. De Acting Resident Representative gaf aan, dat hoewel het werk van de Alliantie betrekking heeft op doel nummer 8 van de Sustainable Development Goals, maar ook doel nummer 10, vermindering van ongelijkheid.

Over de Database

Mevrouw Anuskha Sonai, Chief Executive Officer van Spang Makandra, welke de database heeft ontwikkeld,
presenteerde de database vervolgens. Herbij werd ingegaan op de diverse functies van de database. De launch van de database vond plaats in de Digital Talents Academy aan de Johannes Mungrastraat 22 boven.