De Sustainable Development Goals (SDGs) zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen waar 193 bij de Verenigde Naties aangesloten landen (waaronder Suriname) zich aan hebben gecommitteerd, met als uiteindelijk doel van de wereld een betere plek te maken en te streven naar een rechtvaardige en “inclusieve samenleving” waarin niemand wordt uitgesloten. Met andere woorden: “leave no one behind”, ofwel “gelijke kansen voor iedereen”, ongeacht leeftijd, geslacht, etniciteit, geloof, status enzovoort. De doelen zijn gesteld voor de periode 2015 – 2030.

De SDGs kunnen gezien worden als 17 bouwstenen voor duurzame economische, sociale, maatschappelijke en ecologische ontwikkeling. Het behalen van de doelen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel de publieke- en private- sector alsook van het maatschappelijk middenveld en een breed scala van overige stakeholders. Voor het succesvol kunnen behalen van de doelstellingen is een hecht partnerschap van deze stakeholders in een  collectieve “SDG beweging” een randvoorwaarde.

 De private sector heeft een grote verantwoordelijkheid en plicht een bijdrage te leveren aan het behalen van de SDGs. Met de vele honderden bedrijven (en haar duizenden medewerkers) in Suriname, is het duidelijk dat de private sector niet alleen een bijdrage kan leveren maar ook moet worden beschouwd als een strategische partner om de SDGs mee helpen te realiseren en als zodanig kan worden ingezet.

Waarom zou de private sector (en dus ook uw organisatie) bijdragen?

 Het antwoord op deze vraag is tweeledig:

  1.   Het bedrijf handelt vanuit een intrinsieke motivatie en wil graag een bijdrage leveren aan een betere en inclusieve wereld (dit is de beste motivatie);
  2.   Het bedrijf handelt vanuit een extrinsieke motivatie en wil in het kader van “branding” / “nationaal, regionaal en internationaal benchmarken” zijn / haar bedrijf aan de SDGs verbinden teneinde het bedrijf een beter imago te geven. Internationale partners (bijv. in de olie en goud sector of internationale financieringsinstanties) zullen dit overigens kunnen eisen van Surinaamse bedrijven.

Hoe kan de private sector een bijdrage leveren?

De private sector kan een bijdrage leveren door het per bedrijf uitvoeren van een “assessment” en na te gaan hoe de bedrijfsdoelen gekoppeld kunnen worden met de SDGs. Dit kan eenvoudig door een “3 traps model”:

  1.   Hoe kan de “Missie & Visie” van het bedrijf gekoppeld (of zelfs afgeleid) worden aan de SDGs? De “Raison d’être” (bestaansrecht van de onderneming), kan zelfs gegrondvest zijn op de SDGs;
  2.   Hoe kan de “Core Business” van het bedrijf gekoppeld worden aan de SDGs?;
  3.   Hoe kan het beleid van de organisatie alsmede de interne processen waaronder “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)” (en het MVO budget) gekoppeld worden aan de SDGs en hoe kan het principe van groen en duurzaam ondernemen worden toegepast en geïmplementeerd?

 Het bovengenoemde is een eerste (procesmatige) aanzet, op basis van de prioriteiten en voorkeuren van de organisatie kan gefocust worden op één of meerder SDGs (en hierbij behorende targets en indicatoren) en kunnen concrete doelen (K.P.I.’s) uitgewerkt dan wel verfijnd worden.

Verder is het van belang om de inspanningen en initiatieven te delen met de gehele private sector, de publieke sector alsook het groter publiek, kortom: er is een brede beweging nodig om de SDGs te realiseren.

In een nog in te plannen webinar zullen wij uitvoerig ingaan op dit onderwerp en zullen wij enkele organisaties uitnodigen om “SDG ervaringen” met de leden te delen.

Uw organisatie doet toch ook mee? De onderstaande organisaties hebben reeds aangegeven de SDGs te ondersteunen en daar waar mogelijk de SDGs te integreren in hun missie, visie, kernwaarden en bedrijfsdoelstellingen: 

          Assuria

          Baitali Group of Companies

          De Surinaamsche Bank

          Fernandes Group

          HEM Suriname

          Kersten Holding

          Suriname Alcoholic Beverages

          Staatsolie Maatschappij Suriname

          Surinaamse Brouwerij

          Torarica Group

          VSH United

 Voor vragen en/ of meer informatie, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de VSB (info@vsbstia.org).

 Bezoek de volgende websites voor algemene informatie over de SDGs:

         www.sdgnederland.nl/sdgs/

         www.un.org/sustainabledevelopment/

         www.unglobalcompact.org/sdgs/about

         www.sdgfund.org/private-sector

         https://suriname.un.org/en/sdgs

         https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=20000&nr=7644&menu=2993

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?