Een gezamenlijk initiatief van de United Nations Suriname en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft geleid tot een serie van trainingen gericht op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) binnen de private sector. Met deze groep van trainingen zijn wij inmiddels op de helft van de tot noch toe geplande trainingen waar tot nu toe ruim 40 bedrijven aan deelnemen. De trainingen zijn begin februari gestart. Deze ronde van traingen wordt eind april afgerond.

Meerdere Surinaamse bedrijven hebben reeds aangegeven de SDGs te ondersteunen en daar waar mogelijk de SDGs te integreren in hun missie, visie, kernwaarden en bedrijfsdoelstellingen. De private sector heeft een grote verantwoordelijkheid en plicht een
bijdrage te leveren aan het behalen van de SDGs. Met de vele honderden bedrijven (en haar duizenden medewerkers) in Suriname, is het duidelijk dat de private sector niet alleen een bijdrage kan leveren, maar ook moet worden beschouwd als een strategische partner om de SDGs te helpen realiseren en zal dus als zodanig ingezet kunnen worden.

De participatie van deze bedrijven komt vanwege de intrinsieke motivatie om vanuit de private sector bij te dragen aan de gedeelde verantwoordelijkheid, die de Duurzame ontwikkelingsdoelen met zich meebrengen. Deze verantwoordelijkheid wordt ook door de regering van Suriname gedragen, die haar ondersteuning voor het behalen van de SDGs heeft kenbaar gemaakt.Tijdens deze trainingen wordt er met nadruk ingegaan op globale trends en voorbeelden van buitenlandse bedrijven die zich hebben gecommitteerd aan de SDGs, het identificeren van uitdagingen binnen het eigen bedrijf en hierna mogelijke acties en strategieën bedenken hoe die te zullen aanpakken. Hierbij mag gedacht worden over bijvoorbeeld SDG componenten die vastgelegd worden in bedrijfsdocumenten, of meer bewustwording creëren onder het personeel over de SDG’s.

De Sustainable Development Goals (SDGs) zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die in September 2015 formeel werden aangenomen door de 193 bij de Verenigde Naties aangesloten landen (waaronder Suriname) tijdens de algemene vergadering van de VN. De 17 doelen vormen een actieplan met als uiteindelijk doel van de wereld een betere plek te maken en te streven naar een rechtvaardige en “inclusieve samenleving” waarin niemand wordt uitgesloten. Met andere woorden: “leave no one behind”, ofwel “gelijke kansen voor iedereen”, ongeacht leeftijd, geslacht, etniciteit, geloof, status enzovoort. De SDGs, die onderverdeeld worden in vijf grote thema’s (mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap), zijn gesteld voor de periode 2015 – 2030. Er zijn nog 9 jaren over om de doelen te behalen, aldus de “Decade of Action”.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?