De Nationale Assemblee nam op 29 augustus 2014 drie nieuwe sociale wetten aan die op 9 september 2014 zijn gepubliceerd in het Staatsblad van de Republiek Suriname.

Download hier de wet Minimum Uurloon 2014 (Staatsblad 2014 No. 112)

Download hier de wet Algemeen Pensioen 2014 (Staatsblad 2014 No. 113)

Download hier de wet Nationale Basiszorgverzekering 2014 (Staatsblad 2014 No. 114)

De wet Minimum Uurloon treedt op 1 januari 2015 inwerking. De wet Nationale Basiszorgverzekering is op 9 oktober 2014 van kracht geworden; en de wet Algemeen Pensioen 2014 is vanaf 9 december 2014 van kracht.