Op 20 mei 2022 heeft de Stichting voor Verantwoord Alcoholgebruik Suriname, STIVASUR, haar jaarvergadering gehouden met de Gedragscode Evaluatie Commissie, bestaande uit:

  • Mevrouw M. Vroom- Sibilo, vertegenwoordiger van het Ministerie van Justitie en Politie,
  • De heer S. Gangaram- Panday, gepensioneerd rechter,
  • De heer W. Leeuwin, vertegenwoordiger van de Surinaamse Vereniging van Journalisten,
  • De heer K. Ganesh, vertegenwoordiger van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven.

STIVASUR rekent op de samenleving om erop toe te zien dat de reclame-en marketing uitingen van de Deelnemers van STIVASUR voldoen aan de gedragsregels vervat in de Gedragscode voor reclame en marketing voor alcoholhoudende dranken, terwijl de onafhankelijke Gedragscode Commissie op basis van de Gedragscode, de toetsing doet van de binnengekomen klachten.

Op deze jaarvergadering is in het bijzonder aandacht aan de volgende punten besteed:

  • Vanaf de installatie in 2016 heeft de Gedragscode Cie geen klachten ontvangen. Mogelijk omdat de Deelnemers (King’s Enterprises, Surinaamse Alcoholic Beverages en de Surinaamse Brouwerij) de reclamevoering afstemmen op de regels in de Gedragscode. Verder is de vraag hoe bewust de samenleving bijvoorbeeld kijkt naar de invloed van alcoholreclame op kwetsbare groepen waaronder jongeren onder de 18 en zwangere vrouwen.
  • Voeren van een bewustwordingscampagne over de regels in de Gedragscode. STIVASUR zal op kort termijn een campagne starten om de samenleving bekend te maken met de gedragsregels en zo de betrokkenheid bij verantwoorde reclamevoering te vergroten en meer bekendheid te geven aan de mogelijkheid om vragen te stellen en klachten in te dienen over alcoholreclames.

Indiening van klachten betreffende de onderwerpen van de Gedragscode kan middels het klachtenformulier op www.stivasur.com/contact/. Vragen over verantwoord alcoholgebruik kunnen ook via de Facebookpagina van STIVASUR gesteld worden.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required