Om een productief en efficiënt functionerend overheidsapparaat in het algemeen en de hervorming van het landsdienaren bestand te bewerkstelligen, zijn er op 30 augustus en 1 september door de minister van Binnenlandse Zaken vier werkgroepen geïnstalleerd. Deze werkgroepen zullen zich onder andere bezighouden met activiteiten die uitgevoerd worden in het kader van de Task Force Public Sector Reform (PSR). Een van de belangrijkste als ook het efficiënter maken van de overheid PSR-activiteiten is om de overheidsuitgaven te verminderen.

Een van de werkgroepen is gericht op de absorptie van ambtenaren in de Private Sector (WAAPS). Deze werkgroep zal voornamelijk het contact moeten onderhouden met de particuliere werkgevers- en bedrijfsorganisaties. In deze werkgroepen zijn er twee vertegenwoordigers van de VSB, twee van de ASFA, twee van BiZA en twee van het ministerie van Arbeid. 

VSB heeft de voorzitter van de Werkgroep geleverd in de persoon van ons Bestuurslid Hans Hiralal. Naast de heer Hiralal draag ook de onderdirecteur van de VSB, Kamlesh Ganesh bij binnen deze werkgroep. De werkgroep is geïnstalleerd voor 6 maanden en moet de volgende activiteiten ontplooien:

 • Het opmaken van een plan van actie op basis van de verkregen informatie;
 • Het inventariseren van de behoefte van de private sector aan personeel op alle niveaus;
 • Het opstellen van profielen van vacatures in de private sector;
 • Het nagaan als personen, die vrijwillig de overheidsdienst wensen te verlaten, voldoen aan het profiel;
 • Het voorstellen van correctieve acties, indien de personen niet voldoen aan het profiel;
 • Het doen van voorstellen voor wat betreft nodig geachte trainingen;
 • Het doen van voorstellen waar de trainingen het best verzorgd kunnen;
 • Het benaderen en bezoeken van trainingsinstituten om hun trainingsaanbod na te gaan;
 • Het maken van concrete afspraken met SAO voor vakscholing voor geen- of laag
 • geschoolde personen;
 • Het maken van concrete afspraken met SPWE voor ondernemerschap training voor personen, die interesse hebben om als ondernemer aan de slag te gaan;
 • Het inventariseren van fondsen, welke personen, die als ondernemer aan de slag willen gaan, kunnen aanspreken;
 • Het twee-wekelijks informeren van de Minister van Binnenlandse Zaken en Minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken over de vorderingen en mogelijke issues en knelpunten.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Gratis Archief Publicaties Wist je dat de VSB een rijke geschiedenis heeft vastgelegd in verschillende publicaties. We koesteren deze waardevolle stukjes geschiedenis en willen graag onze passie delen met gelijkgestemden. In ons archief hebben we enkele prachtige oude edities van onze publicaties bewaard. Deze bevatten inzichten, verhalen en ervaringen die de evolutie van werkgeverschap weerspiegelen. Als jij geïnteresseerd bent in het verkennen van deze historische stukken en een dieper begrip wilt krijgen van de ontwikkelingen in de arbeidswereld, nodigen we je uit om je belangstelling te tonen! Stuur ons een bericht op info@vsbstia.org als je graag enkele exemplaren zou willen bemachtigen.

Create your own user feedback survey

Ontvang Onze Nieuwslijn

* indicates required