Meer dan 150 studenten kwamen gisteravond tijdens de informatiedag van het NATIN meer te weten over de nieuwe Olie- & Gasopleiding die op 28 oktober 2022 van start gaat. Maandenlange voorbereiding door het NATIN, Staatsolie, het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en Internationale Oliebedrijven ging deze dag vooraf. 30 studenten zullen als eerste groep starten met deze opleiding. De opleiding richt zich specifiek op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden die nodig zijn bij het uitvoeren van werkzaamheden in de olie- en gasindustrie en spin-off sectoren.
Suriname bereidt zich tijdig voor op de ontwikkeling van de offshore olie- en gasindustrie. Afgestudeerden van het NATIN kwamen tijdens deze informatiedag meer te weten over de mogelijkheden die zij hebben om een rol te kunnen vervullen binnen deze industrie. De nieuwe anderhalf jaar-durende opleiding is opgezet door het NATIN, in samenwerking met Staatsolie.

Voor Staatsolie is deze bijdrage onderdeel van het “NATIN Upgrade project”. Het project geniet de volledige ondersteuning van het NATIN, Ministerie van Onderwijs, en overige partijen waaronder Internationale oliebedrijven, lokale bedrijven en andere internationale deskundigen. De opleiding bestaat uit drie delen:
1. Het basisprogramma: tijdens de eerste zes maanden van het programma wordt gewerkt aan een inhaalslag om het programma, dat momenteel verzorgd wordt vanuit het NATIN, te laten aansluiten op de Europese MBO opleiding.
2. Het olie- & gasprogramma: in het tweede deel wordt het programma voor zes maanden verzorgd.
3. De stage: het laatste deel van de opleiding bestaat uit een stageperiode, eveneens van zes maanden.

Gekwalificeerden voor deze opleiding zijn afgestudeerden van de studierichtingen Procestechniek, Werktuigbouwkunde en Elektrotechniek-energie van het NATIN. Daarnaast is deelname aan de opleiding gelimiteerd: 30 deelnemers kunnen worden toegelaten, 10 per studierichting. Indien de belangstelling groot is, zal er een selectietoets worden afgenomen, waarbij kandidaten met de hoogste score toegelaten worden tot het programma.
De informatiedag trok grote belangstelling, met ruim 400 registraties. Na de eerste selectieronde, met als basiscriteria afgestudeerden van het NATIN in de eerdergenoemde richtingen in de afgelopen vier jaar, is de groep teruggebracht naar ongeveer de helft. Tijdens de infosessie werd onder andere ingegaan op de scope van de opleiding, de omstandigheden waaronder er in de offshore-industrie gewerkt wordt en de eisen waaraan men zou moeten voldoen op het gebied van veiligheid, werkethiek en gezondheid. De laatste twee onderwerpen werden gepresenteerd door de detacheringsbedrijven JSL, Jani Detachering N.V. en EDO, die allen ervaring hebben met het werken voor internationale oliebedrijven.

Na goed geïnformeerd te zijn, ligt de keus nu bij de studenten zich op te geven om geselecteerd te worden voor participatie aan de opleiding.
Staatsolie hoopt met de uitvoering van dit project het percentage van Surinaamse personen, en in het verlengde ook bedrijven, dat producten en diensten aan de offshore olie- & gasindustrie kan leveren, te vergroten. Deze activiteiten worden uitgevoerd onder de noemer: Local Content Development.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Ontvang Onze Nieuwslijn

* indicates required