De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft de afgelopen week gesprekken gehad met diverse stakeholders binnen de security sector. Dit hebben wij gedaan, omdat wij samen met de sector willen werken aan standaardisatie binnen de sector. Het ontwikkelen en invoeren van standaarden binnen de security sector zal ervoor zorgdragen dat de sector beter gereguleerd kan worden. Dit is vooral van belang in het kader van de oil & gas ontwikkelingen in Suriname.

De VSB is in gesprek geweest met het bestuur van de Vereniging Particuliere Beveiligingsbedrijven Suriname (VPBS). Zij hebben aangegeven dat er heel wat zaken binnen de sector zijn die aangepakt moeten worden. Dit zal een lang traject worden, maar de VSB heeft zich bereid verklaard de volledige ondersteuning daarvoor te willen geven.

Er is ook een gesprek geweest met dhr. Mark Karg, waarbij een deel van het bestuur van de VPBS, de Safety Security Academy Suriname (SSAS), dhr. Dos Ramos en dhr. Bilkerdijk aanwezig waren. Tijdens dit gesprek is er onder andere gesproken over de conceptwet: “Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties” en het belang van opleidingen voor de sector.

De wet wordt inmiddels door de juridische afdeling van het Ministerie van Justitie en Politie behandeld en geactualiseerd. Het aanbieden van opleidingen, waarbij er na succesvolle afronding een diploma kan worden verkregen zal namelijk de kijk van de samenleving op het beroep positief beïnvloeden en veranderen. Beveiliging kan namelijk plaatsvinden op verschillende niveaus.

Uit de gesprekken werd duidelijk dat er gewerkt moet worden aan de verdere versterking van de interne organisatie van de branche, het aangaan van samenwerkingen met bestaande organisaties en het benaderen en betrekken van alle stakeholders.

De VSB wil daarom ook in gesprek gaan met het Ministerie van Justitie en Politie, het Ministerie van Onderwijs en het Ministerie van Arbeid en andere stakeholders om uiteindelijk te komen tot ordening van de sector. De VPBS heeft zich bereid verklaard een samenwerking aan te gaan met de VSB en ook SSAS heeft aangegeven dit initiatief volledig te ondersteunen en te stimuleren.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required