De VSB heeft op 21 september 2022 een kennismaking onderhoud gehad met de Werkgroep Herstelplan Zorg. In dit kader heeft de werkgroep onder leiding van Marc Sprengers een presentatie verzorgd over het mandaat van de werkgroep. 

De focus van de presentatie was gericht op twee hoofdonderwerpen: 

  1. Het structureel herstel in de Zorg, dat onderverdeeld is in 9 programma’s
  2. Het Acuut stabiliseren van de ‘Zorg’ patiënt

Bij de uitgangspunten van het herstelplan zijn de Duurzame ontwikkelingsdoelen leidend. De kernboodschap is het Betaalbaar, bereikbaar, en betrouwbaar maken door een gedecentraliseerd aanbod en specialisaties, meer focus op preventie en een efficiënte en effectieve overheid middels het versterking instituten en digitalisering en automatisering van processen.

Het Nationaal Plan Vernieuwing Gezondheidszorg Suriname 2025 heeft de volgende doelstellingen:

1.Alle Surinamers toegang tot een zorg waarbij vastligt wat wel en niet in pakket zit en waarbij de bijdragen aan de kosten van de gezondheidszorg zijn gebaseerd op het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

2.Zorgaanbod zodanig georganiseerd dat er zorg-continuiteit is, de zorg efficiënt wordt geleverd en aan kwaliteitseisen voldoet en rekening wordt gehouden met de omvang en economische situatie van Suriname.

3.Ministerie VG voert regie, waakt over VG,  Besturen van zorginstellingen en verzekeraars bestuurlijke verantwoordelijkheid waarmaken.

4.Gezondheidszorgsysteem zelfvoorzienend is: uitgaven aan zorg in balans zijn met de inkomsten aan premies en evt. doelsubsidies overheid.

5.Dat de gezondheidstoestand van de Surinamers verbetert door meer aandacht voor lifestyle en preventie incl financiële prikkels

6.Dat er een evenwichtige, motiverende en transparante beloningsstructuur is voor alle medewerkers in de gezondheidszorg die recht doet aan de zwaarte en complexiteit van het werk.

7.Dat er een volksgezondheid instituut is dat de volksgezondheid van alle Surinamers in de ruimste zin bevorderd.

8.Dat er een solide (digitale) data-infrastructuur is op basis waarvan beleid, ontwikkelingen en financiële stromen worden gemonitord.

De werkgroep heeft over heel wat uitdagingen gehad tijdens dit gesprek. Het ziet er helemaal niet goed uit voor de zorg, en op gezette voet doorgaan brengt Suriname niet dichterbij de gestelde SDG’s, erger nog, het brengt niemand vooruit.

De enige  optie plausibele resultaten zou kunnen opleveren is  samenwerken en een PPP realiseren, dat transparantie en vertrouwen uitstraalt en waarvan de private sector in de drivers’ seat zit.

Er zijn afspraken gemaakt inzake vervolgstappen en gesprekken die zullen volgen om meer inhoud te geven aan de bijdrage die de private sector kan leveren richting oplossingen. 

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Ontvang Onze Nieuwslijn

* indicates required