De Sustainable Development Goals (SDGs) zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen waar 193 bij de Verenigde Naties aangesloten landen (waaronder Suriname) zich aan hebben gecommitteerd, met als uiteindelijk doel van de wereld een betere plek te maken en te streven naar een rechtvaardige en “inclusieve samenleving” waarin niemand wordt uitgesloten. De SDGs kunnen gezien worden als 17 bouwstenen voor duurzame economische, sociale, maatschappelijke en ecologische ontwikkeling. Het behalen van de doelen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel de publieke- en private- sector alsook van het maatschappelijk middenveld en een breed scala van overige stakeholders.

De private sector wil graag een bijdrage leveren aan thema’s duurzaamheid, bescherming van de aarde-, milieu- en biodiversiteit. Bredere getrokken erkent de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) haar verantwoordelijkheid voor wat betreft het meehelpen meerdere SDGs (de ecologische maar ook de economische en sociale SDGs) te realiseren. De SDGs kunnen als “internationale benchmark” en “bindmiddel” gebruikt worden en tevens als neutrale agenda voor duurzame ontwikkeling van Suriname. In een eerder verschenen artikel over de SDGs is uitgebreid ingegaan op de bijdrage en verantwoordelijkheid van de private sector: Click hier

Na deze eerste aanzet, zijn diverse vervolgacties geweest. In 2022 heeft de United Nations (UN) i.s.m. de VSB een SDG training georganiseerd voor circa 200 managers/ medewerkers uit de private sector. Na deze training is een terugkomdag georganiseerd en hebben diverse organisaties SDG ervaringen en inzichten gedeeld en met elkaar besproken. Meerdere (grote) organisaties hebben inmiddels de SDGs geïntegreerd in haar missie, visie, kernwaarden, bedrijfsdoelen en CSR beleid.

In het strategisch plan van de VSB wordt gefocust op de volgende SDGs:

Stimuleren duurzame productie en consumptie, met een efficiënter gebruik van grondstoffen. Beleid en communicatie gericht op refuse, reduce, reuse, repurpose and recycling

Internationale benchmark, gelijkwaardigheid, Suriname “branden” voor internationale investeerders!

Eerlijk en fatsoenlijk werk, diversificatie en groei economie, ketenverlenging vergroten, werkgelegenheid, ontwikkeling sectoren, ondersteuning door PUM, bijdrage in diverse publieke commissies etc.

Stimuleren hernieuwbare energie, led verlichting, energie besparing

Permanente talent ontwikkeling, ondersteuning onderwijs door bijdrage ontwikkeling curricula, zitting in beroepenveldcommissies, faciliteren stage- en afstudeerplaatsen, verzorgen gastcolleges e.d.

Preventieve gezondheidszorg, voorlichting, occupational health, veiligheid en goede arbeidsomstandigheden

Naast bovengenoemde SDGs besteed de VSB ook aandacht aan andere SDGs, bijvoorbeeld door de volgende acties:

 • Bijdragen aan discussies over- en vaststellen van- armoede cijfer en het minimumloon (SDG 1);
 • Ontwikkelen agrarische sector en bijdragen aan duurzame voedselproductie, voedselzekerheid en export (SDG 2);
 • Ondersteunen van programma’s m.b.t. gendergelijkheid (SDG 5);
 • Stimuleren goed en verantwoord omgaan met schoon drink water (SDG 6);
 • Ontwikkelen duurzame en internationale industrie en bevorderen economische groei en werkgelegenheid (SDG 9);
 •  Verminderen CO2 uitstoot (SDG 13)
 • Bijdragen leveren aan discussies en programma’s gericht op good governance, bestrijding corruptie e.d. (SDG 16)
 • Samenwerken met diverse stakeholders (SDG 17)

De VSB zal zich in 2023 richten op een aantal acties:

 • Vervolg SDG trainingen;
 • Bedrijven stimuleren de SDGs te implementeren in de organisaties en goede voorbeelden met elkaar delen;
 • Werken aan de ontwikkeling van concrete KPI’s per SDG teneinde de bijdrage van de private sector te concretiseren

Uw organisatie doet toch ook mee? U kunt de SDGs gemakkelijk implementeren door:

 • Integreren in de missie, visie, kernwaarden en bedrijfsdoelstellingen
 • Koppelen aan uw core business
 • Gebruiken als leidraad voor uw beleid & budget m.b.t. maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het onderstaande model kan gebruikt worden voor een eenvoudige aanpak.

Voor meer informatie neemt u contact op met de VSB.

Tell us: Which SDGs most appeal to your organization?

View Results

Loading ... Loading ...

WHEN IS IT THE RIGHT TIME FOR MY BUSINESS TO CONTRIBUTE TO THE SDGS?

View Results

Loading ... Loading ...

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required